woensdag 24 oktober 2012

In Memoriam Theo van Gogh – Willehalm Stichting organiseert herdenking in het Oosterpark op 2 november 2012


Willehalm Instituut Persbericht


Amsterdam, 24 oktober 2012 – Ter herdenking van het feit dat op 2 november as. Theo van Gogh 8 jaar geleden op de Linnaeusstraat, schuin tegenover het toenmalige deelraadshuis van de Gemeente Amsterdam-Oost, door Mohammed Bouyeri werd  doodgeschoten en gekeeld, zal Robert Jan Kelder, oprichter en directeur van de Amsterdamse Stichting Uitgeverij Willehalm Instituut een drietal hoofdstukken voorlezen uit het door hem dit voorjaar uitgegeven boek “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheimagent Theo van Gogh heeft vermoord” van Slobodan R. Mitric (Karate Bob) en wel bij het aan de vermoorde filmmaker, televisiepresentator en columnist gewijde monument “De Schreeuw” in het Amsterdamse Oosterpark, niet ver weg van het plaats delict.

Het aan Theo van Gogh opgedragen boek wordt door de schrijver, die met Theo  bevriend was, als een op eigen waarnemingen en observaties gebaseerd literair misdaadsverslag omschreven, en geeft als zodanig een totaal andere versie van de omstandigheden en motieven weer die tot deze “staatsliquidatie” gevoerd hebben, dan de versie die het Nederlandse volk tot dus ver werd voorgeschoteld. Een samenvatting van de belangrijkste onthullingen is te lezen in de op 23 februari jl. verschenen aankondiging “Oders van hogerhand…!”. Na een interview met de uitgever op Radio FM Amsterdam op 29 februari werd het boek voor het eerst gepresenteerd op 3 maart jl. op het toen nog door Occupy bezette Amsterdamse Beursplein en daarna op 14 maart n.a.v. het begin van de Boekenweek vóór het Van Gogh monument in het Oosterpark in aanwezigheid van een verslaggeefster van het lokale gratisblad “Dwars door de Buurt”. Op 20 april volgde nog een bijna twee uur lang interview met de uitgever op Radio Dieperick op Amsterdam Stads FM (update: sindsdien uit de lucht gehaald....). Daarna bleef het doodstil; landelijke kranten, radio en televisie zwegen als het graf over dit zeer opmerkelijk boek….

Met deze herdenkingsbijeenkomst, die tijdig bij de Gemeente Oost als klein evenement is aangemeld, onderneemt nu de Willehalm Stichting opnieuw een poging om aan te tonen wat moderne ridders van het vrije woord, wat Theo van Gogh immers was, maar ook zijn voorgangers zoals Pim Fortuijn en Maarten van Traa e.a. onherroepelijk te wachten staat, als zij het wagen zich te ver buiten de gebaande paden te begeven: zij worden het dodelijke slachtoffer aan de hand van wat de 10de dan Karatemeester Slobodan Mitric een moderne Pretoriaanse Garde heeft genoemd (waarbij het een wonder kan worden genoemd dat deze “uit de school klappende” en al meer dan twee jaar onder zelf opgelegd huisarrest wonende top contra-inlichtingenagent niet zelf, ondanks verschillende aanslagen op zijn leven,  de uiterste tol heeft moeten betalen voor zijn ontmaskeringen). Deze herdenking in het kader van de vrije meningsuiting kan tevens als de eerste culturele manifestatie van de Willehalm ridderorde (i.o.) beschouwd worden. Deze naar de 9de eeuwse paladijn van Karel de Grote, stichter van het oorspronkelijke Oranjehuis en beschermheilige van de ridders genoemde orde beoogt niet alleen de nieuwe gegevens over de biografie van deze Willem van Oranje als spiritus rector van het Graalgebeuren van Parzival bekend te maken, maar wil ook het graalridderschap van het vrije woord een moderne invulling te geven.

Ter gelegenheid van deze bijeenkomst zijn o.m. de hoofdstukken die ten gehore zullen worden gebracht, te weten “Kut spekjood”, “Huldiging van de prins des doods” en “Attentaat”, alsmede de opdracht, inleidingen en voorwoorden vanaf nu op dit blog na te lezen. (RJK)

In Memoriam Theo van Gogh
(vermoord op 2 november 2004)

Locatie:           Monument De Schreeuw in het Oosterpark, Amsterdam-Oost
Tijd:                 Vrijdag 2 november 2012, 14.30 -16.00 uur
Toegang:         Gratis
Programma:   Voorlezing van drie hoofdstukken uit “Doodlopende weg” van Slobodan Mitric
Uitvoerder:     Robert Jan Kelder
Adres:             Kerkstraat 386A, 1017JB Amsterdam
Info:                Info@willehalm.nl
Tel.:                 020-6944572; 06-23559564 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten