woensdag 24 oktober 2012

Ten geleide en verantwoording van de uitgever: Valt de huidige opmars van de islamisering nog te stuiten?


In plaats van een inleiding op dit schokkende en op het eerste gezicht ongelooflijk boek en zijn door dreigende uitzetting belaagde schrijver vindt u, geachte lezer, een persbericht van de Republiek van Servië en twee persberichten van het Willehalm Instituut over de paniek die twee naar de Openbare aanklager voor oorlogsmisdaden in Belgrado gestuurde pakketjes met zeven van Slobodan Mitric’s boeken, inclusief het Servische origineel van Doodlopende weg, in de Servische hoofdstad onlangs te weeg heeft gebracht.
Daarna volgen het voorwoord Heeft een doodlopende weg toch een uitgang? van de gerenomeerde Servische filoloog, decaan, auteur en lector van de Servische edities Prof. Dr. Rade Božović  en de markante leesindrukken van zijn landgenoot, de ervaren journalist en auteur Dušan Tešić Lužanski. Deze ziet geen uitweg meer, want hij constateert in zijn brief aan de schrijver: “dat het derde millenium zich kenmerkt door de onstuitbare opmars van de [derde] Islamisering van Europa. ” Zodoende vraagt hij: “Beseffen de Nederlanders wel wat er met hen gebeurt? En,  wat is de officiële reactie op je boek?”
Afgezien van het feit dat de Nederlandse staat blijkbaar alles in het werk stelt om de schrijver dit keer voor goed uit te wijzen, is het nog te vroeg om op deze laatste vraag een antwoord te geven. Maar te verwachten is dat het verschijnen van dit boek, dat door zijn schrijver als een soort literair verslag, een true crime wordt beschreven, gebaseerd op geheel eigen waarnemingen dan wel op inzage in het geheim opgenomen gesprekken en gemaakte films van betrokkenen figuren, van niet geringe invloed zal zijn op het publieke debat over de islamisering van Nederland en Europa en over de daarbij voltrokken verstrengeling van boven – en onderwereld. Dat laatste is een fenomeen dat de schrijver al eerder in zijn roman De Gouden Tip heeft gesignaleerd, maar dat vanwege de boycot door de vaderlandse pers en media tot nu toe geen enkele positieve invloed op het publieke debat en de rechtspraak heeft kunnen uitoefenen.
De diverse teksten en rechterlijke stukken in het aanhangsel dienen ter informatie over de inhumane en illegale pogingen van de overheid om de schrijver uit te wijzen – hij werd herhaaldelijk van hogerhand gewaarschuwd zich als schrijver koest te houden – en verder ter ondersteuning van de geloofwaardigheid van  zijn werkelijkheidsroman. Want alles zal, voorzover het niet weer doodgezwegen wordt, waarschijnlijk door de tegenpartij uit de kast worden gehaald om het Nederlandse volk wijs te maken dat alles in dit boek het werk van een fantast, zo niet gekke, zieke oude man is.
Tegen het einde is er een overzicht van het oeuvre van de schrijver met links naar zijn vele sites en zijn indrukwekkende CV.
Het boek wordt afgerond met een korte onstaansgeschiedenis en  weergave van de doelstellingen van de uitgeverij, die als stichting genoemd is naar de hoofdfiguur van het episch gedicht Willehalm door Wolfram von Eschenbach over de oorspronkelijke Willem van Oranje uit de 9de eeuw. Deze paladijn van Karel de Grote en stichter van het oorspronkelijke Oranjehuis in Zuid-Frankrijk werd in de 11de eeuw benoemd tot bescherm-heilige van de ridders, vooral vanwege zijn moedige strijd om de tweede opmars van de islamisering van Europa door de invallende Mooren uit Spanje een halt toe te roepen. Moge deze beschermheilige, die met een door hem tot het Keltische- of Graalchristendom bekeerde Arabische prinses Arabelle getrouwd was, een inspiratie zijn om de volgens Lužanski’s onstuitbare huidige opmars van de islamisering niet op gewelddadige fysieke, doch op doorgans vreedzame, maar wel doortastende spirituele wijze een halt toe te roepen.

Robert Jan Kelder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten