woensdag 24 oktober 2012

InhoudsopgaveValt de huidige opmars van de islamisering nog te stuiten? Ten geleide en verantwoording van de uitgever8
Een persbericht van de Republiek van Servië en twee persberichten van het Willehalm Instituut - In plaats van een inleiding …10
Heeft een doodlopende weg toch een uitgang? Voorwoord van Rade Božović ...19
Dušan Tešić Lužanski over Doodlopende weg…22

Proloog: Op de Javastraat is er iets aan de hand…24
Hoofdstuk 1: Submission…26
Hoofdstuk 2: Open gesprekken van de Marokkaanse Jeugd met de Amsterdamse politie…29
Hoofdstuk 3: Vos…33
Hoofdstuk 4: Islam…42
Hoofdstuk 5: Schaduwcommando van de prins…44
Hoofdstuk 6: Bedreiging…47
Hoofdstuk 7: Ontmaskerden…52
Hoofdstuk 8: Ik noem mijn varken Allah…56
Hoofdstuk 9: Islamitische slagerij…58
Hoofdstuk 10: DNA…61
Hoofdstuk 11: Een in een tapijt gewikkeld lichaam…65
Hoofdstuk  12: Kut Spekjood…69
Hoofdstuk 13: Huldiging van de prins des doods…71
Hoofdstuk 14: Wapenhandelaar…74
Hoofdstuk 15: Attentaat…76

Bijlagen

I.                    Het schaduwcommando van de prins…82
II.                  Lubbers en de Muzzelmannenbom…99
III.               Brief S. Mitric (cq. von Piva) in het Engels dd. 29 aug. 2004 aan Dr. R.  Lubbers inzake     zijn contract met deze om te bemiddelen in de transactie van 60 kg. Plutonium…122 
IV.                Fax R. J. Kelder dd. 6 sept. 2004 aan Dr. R. Lubbers om bovengenoemd contract na te     leven…126
V.                  Brief Premier Lubbers dd. 2 nov. 1984 aan S. Mitric inzake spionnenruil…128
VI.                Vier verklaringen geschreven in november 2008 door  Slobodan Mitric  inzake zijn beroep op het afgewezen verzoek tot opheffing van zijn ongewenstverklaring…129
VII.             Zienswijze S. Mitric dd. 16 jan. 2012 inzake het voornemen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst hem uit te zetten…140
VIII.            Getuigenis van Prof. C.F. Rüter op 15 februari 1988 in de zaak Mitric…156
IX.                Verminkte brief dd. 20 jan. 2012 Jan Bloem aan dagblad TROUW…161
X.                  Belgrado’s crisis verstoort Openbare aanklager…163
XI.                Nog een pakket aangekomen voor Vukcevic …166
XII.             CV van Slobodan Mitric en overzicht van diens en zijn vrouw Iris’ werken…168
XIII.             Titelpagina en achterflap Nederland’s Maffia…179
XIV.             Titelpagina en tekst Operation Twins (Deel 1)…181
XV.               Titelpagina en tekst Operation Twins (Excerpt deel 2)…182
XVI.             Titelpagina en tekst De Gouden Tip…183
XVII.       Titelpagina en tekst Help! Ze hebben me gekidnapt! Lady Di…184
XVIII.      Persbericht: 9/11 EXPOSED!...185
IXX.         Titelpagina en tekst Willem van Oranje, Parzival en de Graal…187
XX.          Willehalm Instituut: Ontstaansgeschiedenis en doelstellingen…188

Geen opmerkingen:

Een reactie posten