dinsdag 27 oktober 2020

HERDENKING MOORD OP THEO VAN GOGH - Kan die eigenlijk wel plaatsvinden zolang de ware toedracht niet bekend is?

Op 2 november as. organiseert de Amsterdamse Willehalm Stichting i.s.m. de Rotterdamse Pim Fortuyn Stichtingen weer op locatie bij het plaats delict van de moord op de Linnaeusstraat in Amsterdam Oost en voor het monument De Schreeuw in het nabije  Oosterpark de jaarlijkse herdenking van die moord op klaarlichte dag op 2 november 2004 door Mohammed Bouyeri, die als de enige verantwoordelijke voor deze gruwelijke misdaad een levenslange gevangenis straf uitzit.  Maar was dit werkelijk slechts een eenmansactie van een radicale Islamist zonder enige hulp van buiten af, zoals op basis van herhaaldelijke onderzoek van Politie en Justitie over het algemeen nog steeds wordt aangenomen?

 Beslist niet! Tenminste als je de schokkende resultaten van het criminologische onderzoek mag geloven die wijlen Dr. Slobodan R. Mitric, beter bekend c.q. miskend als Karate Bob in zijn true crime Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar topagent Theo van Gogh heeft vermoord heeft verwoord. Deze werkelijkheidsroman werd  door de uitgever Robert Jan Kelder van de Stichting Uitgeverij Willehalm Instituut vanaf 2012 jaarlijks tijdens de herdenking voor het monument De Schreeuw gepresenteerd, waarvan de meeste op de blog Doodlopende weg te lezen en enkele, zoals “Waarom Theo van Gogh werkelijk geofferd werd!” uit 2014 op YouTube te zien zijn.

In 2016 volgde vlak voor de dood van de schrijver de Engelse vertaling Dead End Street – Why the Dutch Secret Service Murdered Their Top Secret Agent Theo van Gogh, waarvan tevens een aantal hoofstukken op deze blog Dead End Street en de presentatie voor het monument dat jaar “Can de Islamization of Europe Still Be Halted?” op YouTube te bekijken zijn. In dat jaar werd ook het monument De Schreeuw tot Speakers Corner van Amsterdam uitgeroepen ter nagedachtenis van Theo van Gogh als martelaar van het Vrije Woord en contact opgenomen met de Gemeente om die plek zodanig vorm te geven en ontstond een jaar later het idee om op het plaats delict een gedenksteen in het plaveisel te laten plaatsen.

 Zoals in het onderstaande programma van de herdenking te lezen is, zal Jennifer Vetter van de Stichtingen Beeld van Pim en Vrienden van Pim Fortuyn, die  dit al organiseren vanaf 2004, bij het plaats delict over de voortgang van het gedenksteenproject informeren en zal Robert Jan Kelder bij het monument over het burgerinitiatief  “Speakers Corner” uitsluitsel geven. Tevens zal laatstgenoemde een tweede editie van het tot nu toe door de bovengrondse media en pers doodgezwegen komplotpraktijkverslag Doodlopende weg aankondigen, waarin onthuld wordt dat de moord op Theo van Gogh geen eenmansactie maar een verkapte staatsliquidatie was en dat dus pas wanneer dit eindelijk door verder onafhankelijk onderzoek boven water wordt gehaald en vast komt te staan de moord op Theo van Gogh werkelijk herdacht kan worden.

 (Noot: De herdenking zal op de FB pagina van de uitgever live gestreamd worden en later op YouTube te zien zijn. Zie het programma voor meer info.)


PROGRAMMA

DEEL I

LOCATIE: het plaats delict op de Linnaeusstraat schuin tegenover het Hotel Manor, Amsterdam-Oost, ca. 14.30-15.00 uur

1 MINUUT STILTE

BLOEMLEGGING

WELKOMSTWOORD EN BERICHT OVER DE VOORTGANG “BURGERINITIATIEF HERDENKINGSSTEEN” DOOR JENNIFER VETTER NAMENS DE ORGANISATOREN

Dit initiatief behelst een verzoek aan de Gemeenteraad van Amsterdam om op het plaats delict van de moord door Mohammed Bouyeri van Theo van Gogh op 2 november 2004, op de Linnaeusstraat in Amsterdam Oost, een herdenkingssteen te plaatsen. Graag ondertekenen s.v.p.

 LINK: http://herdenkingssteen.petities.nl

 SPREKERS/ZANGERS: Robert Jan Kelder, Jack Terrible e.a. die zich geroepen voelen iets kort bij te dragen 

DEEL II

 LOCATIE: Amsterdamse Oosterpark bij het monument "DE SCHREEUW" ca. 15.15-16.00 uur

 1 MINUUT STILTE

 BLOEMLEGGING

 BERICHT OVER DE VOORTGANG VAN HET  BURGERINITIATIEF “SPEAKERS CORNER VOOR HET VRIJE WOORD” DOOR ROBERT JAN KELDER NAMENS DE ORGANISATOREN

 Dit initiatief is eveneens gericht aan de Gemeenteraad van Amsterdam en behelst een verzoek om een openbare sprekershoek in te richten bij het monument De Schreeuw in het Amsterdamse Oosterpark ter nagedachtenis aan de moord op Theo van Gogh, martelaar van het Vrije Woord.

 LINK: http://sprekershoek.petities.nl

 Beide petities kunnen door iedereen ondertekend worden, met name de inwoners van Amsterdam vanwege de juridische voorwaarden dat er minstens 200 ondertekeningen van Amsterdammers moeten zijn om de petities als burgerinitiatieven op de agenda van de Gemeenteraad te kunnen plaatsen. Beide initiatieven hebben deze quota nog niet bereikt. 

TEVENS AANKONDIGING VAN EEN TWEEDE EDITIE VAN DE BIJ DE HERDENKING VANAF 2012 VOOR HET MOUNMENT JAARLIJKS GEPRESENTEERDE TRUE CRIME “DOODLOPENDE WEG” VAN WIJLEN SLOBODAN R. MITRIC, BETER BEKEND C.Q. MISKEND ALS KARATE BOB, OVER DE MACCHIAVELLISCHE ACHTERGRONDEN VAN DE MOORD OP THEO VAN GOGH  DAT IN DIT TOT NU TOE DOODGEZWEGEN KOMPLOTPRAKTIJKVERSLAG ALS EEN VERKAPTE STAATSLIQUIDATIE WORDT ONTHULD.

 SPREKERS/ZANGERS: Jack Terrible e.a. die zich geroepen voelen iets bij te dragen

Informatie: Deze herdenking is weer een samenwerking tussen de Stichting Beeld van Pim, Stichting Vrienden van Pim Fortuyn en de Pim Fortuyn Foundation in Rotterdam (Email: beeldvanpim@live.nl ov-pim@live.nl ; Tel. 06-16 83 85 90/ 020 67 11 531)  en de Willehalm Stichting te Amsterdam (http://WillehalmInstituut.blogspot.nl; Email: willehalm@gmail.com; Tel. 06-23 55 95 64).

Op http://doodlopende-weg.blogspot.nl  zijn enkele berichten van eerdere herdenkingen vanaf 2012 te lezen met links naar YouTube opnamen evenals hoofdstukken uit het boek “Doodlopende weg”.

 Noot: Uiteraard zullen de organisatoren de deelnemers erop wijzen om de anderhalf meter afstand in acht te nemen.

(Wijzigingen voorbehouden)

donderdag 2 november 2017

DE LIQUIDATIE VAN THEO VAN GOGH WAS GEFINANCIERD DOOR DE ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP IN AMSTERDAM EN GEFACILITEERD DOOR DE OVERHEID – MOHAMMED BOUYERI WAS SLECHTS DE UITVOERDERNoot: Onderstaande tekst werd in 2014 geschreven door Slobodan R. Mitric, beter bekend als Karate Bob, auteur van het bij de herdenking voor het monument De Schreeuw in het Oosterpark in 2012 gepresenteerde misdaadsverslag “Doodlopende weg - Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top agent Theo van Gogh heeft vermoord” [1].  Omdat Mitric in deze tekst schrijft getuige te zijn van openbare gebeurtenissen i.v.m. de moord op Theo van Gogh en tevens verklaart bereid te zijn om ook daarover persoonlijk te getuigen in het door (oud)minister Plaskerk in 2014 aangezwengelde heronderzoek naar deze moord, deelde ik als uitgever van Mitric dit op 31 oktober 2014 in een brief aan de “Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten” mee.[2] Tevens werden er presentatie-exemplaren aan de Commissie en aan officier van justitie Fritz van Straelen gestuurd met een verzoek om Mitric op basis van zijn aanwijzingen op te roepen als getuige. Dit aanbod werd totaal genegeerd en is sinds 25  november jl. ook niet meer actueel, daar op deze datum de 10de Dan Karatemeester en vriend van Theo van Gogh, in barre armoede en mede door een schrijnend gebrek aan medische verzorging, aan een hartfalen in het OLVG in Amsterdam-Oost is gestorven. Hier volgt nu zijn tekst die als email in mijn bezit is (RJK):

De feiten: Twee dagen voor de moord op Theo van Gogh werd er geld in Amsterdam verzameld voor de moordenaar Mohammed Bouyeri.
Er zijn bewijzen van een levende Nederlandse getuige, die zou kunnen bevestigen dat tientallen winkeliers in de Javastraat geld aan Mohammed Bouyeri hebben gegeven.
Daaronder bevond zich de baas van een wasserette, een Pakistaanse man met een zeer opvallende lange baard, die de Engelse nationaliteit bezit en die voor zijn winkel in de Javastraat Mohammed Bouyeri op de hand gekust en een grote stapel geldbiljetten heeft gegeven. Ook een Irakees, een paar winkels verder van die wasserette richting de spoortunnel op de Javastraat, heeft een stapel geldbiljetten aan Mohammed Bouyeri gegeven. Mohammed Bouyeri was gekleed in een wit gewaad versierd met allerlei Arabisch gedoe. (een Arabist Prof. Dr. R. B. heeft verklaard dat deze kleding door uitgekozen moslims gedragen wordt die een moord gaan plegen). Mohammed Bouyeri was tijdens zijn bezoek aan de Javastraat  vergezeld door twee forse bodyguards van Arabische afkomst. (Beide heren hebben een aantal dagen na de liquidatie van Theo van Gogh een ontmoeting gehad met een imam in  Macdonalds op de Van Zwindenstraat - Dappermarkt.)

Hier is sprake van een liquidatie die gefinancierd werd door honderden islamieten in Amsterdam met donaties aan de gekozen moordenaar Mohammed Bouyeri.
[Publicist en vriend van Theo van Gogh] Theodorus Cornelis Holman was een van de eerste mensen in Nederland die al deze dingen wist. Ook Theo’s compagnon Gijs van de Westerlaken, die ik persoonlijk ken, wist van deze dingen. An hen beiden waren een aantal keren pamfletten gegeven, waarin stond dat de liquidatie  van Theo van Gogh gefinancierd was door de islamitische gemeenschap in Amsterdam.

Ongeveer een week na de moord op Theo van Gogh werd door een vrouw, die getrouwd is met een van de belangrijkste BVD (AIVD) ambtenaren, verklaard dat Theodorus Cornelis Holman ook lid van de BVD is. Deze informatie is 100% betrouwbaar.
Het is het daarom ook begrijpelijk dat Theodorus Cornelis Holman  de waarheid onder tafel houdt en met dingen in de openbaarheid komt om de waarheid te omzeilen.
Maar hier dienen alleen de belangrijkste feiten  bewezen te worden dat Theo van Gogh is geliquideerd in opdracht van de machtigste islamieten in Amsterdam, waar van tevoren massaal geld werd  verzameld voor de gekozen moordenaar. En wie is wie maakt hier niet uit.
Feit is dat geld om Theo van Gogh te vermoorden vooruit werd betaald door vele moslims.

Officier van justitie Frits van Staelen dient een grondig onderzoek te verrichten naar wat er zich precies heeft afgespeeld op de Javastraat 2 dagen voor de moord op Theo van Gogh. Er zijn honderden mensen die deze ceremonie gezien hebben en er is een Nederlander die ook dat zou kunnen bevestigen, indien de staat  hem veiligheid garandeert.

Wat mij betreft: ik heb geen enkel belang om deze zaak anders te doen lijken dan hoe het werkelijk gebeurd is.

Ik ben bereid om onvoorwaardelijk over deze dingen onder ede te verklaren bij een rechter. Ik hoop dat alle moordenaars van Theo van Gogh opgepakt en bij de rechtbank gebracht worden en ook diegenen die deze zaak bewust onder tafel willen houden – onder anderen ex-burgemeester Job Cohen, [voormalige] staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Fred Teeven, Theodorus Cornelis Holman en zo voort en zo voort.

Hoogachtend,
Slobodan Radojev Mitric

WORLD DIRECTOR RESERVE POLICE-INTERNATIONAL
[1] Deze tekst zal voorgelezen worden tijdens de herdenking op 2 november 2017 bij het monument De Schreeuw. Sinds de uitgave van het boek van Mitric in 2012 is er elk jaar op 2 november ruim aandacht aan besteed, zoals na te lezen is op deze blog. Op 2 november in 2016 vond bij het monument ook de presentatie plaats van een Engelse versie onder de titel Dead End Street –Why the DutchSecret Service Murdered Its Top Secret Service Agent Theo van Gogh  Beide (e)-boeken zijn verkrijgbaar van de Uitgeverij Willehalm (info@willehalm.nl). Het verzoek aan de gemeente Oost om deze plek tot Speakers Corner van Nederland om te vormen is blijkbaar nog steeds in behandeling.
[2] Zie de complete tekst van die brief in het artikel  “Obstructie van de rechtsgang –Doofpotcultuur van Justitie c.q. de AIVD verhindert een correcte rechtsganginzake de moord op Theo van Gogh”  Deze brief werd deels voorgelezen bij de herdenking op 2 november 2015.

maandag 7 november 2016

Herdenking van de moord op Theo van Gogh 2016: Monument De Schreeuw uitgeroepen tot Speakers Corner van Nederland

Cultureel persbericht van de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.)


Bij de jaarlijkse herdenking op woensdag 2 november van de moord op Theo van Gogh werd het monument De Schreeuw tot Speakers Corner van Nederland uitgeroepen en heeft de Gemeente Amsterdam Oost intussen een verzoek in behandeling genomen om de al bestaande sprekershoek in het Amsterdamse Oosterpark naar het monument te verplaatsen.  (Update: Deze petitie werd slechts door een tiental mensen ondertekend en verzandde in het niets. Intussen is een nieuwe opgestart.)  Klokkenluiders van allerlei pluimage en andere ridders van het vrije woord (m/v/) worden bij deze vanaf nu uitgenodigd om op die plek het hele jaar door hun verhaal te doen (als er niet meer dan 100 personen worden verwacht is desgewenst een melding voor een klein evenement twee weken van tevoren aan de Gemeente voldoende).  Zodoende wordt er een traditie voortgezet die het door Jeroen Henneman ontworpen monument voor de vrijheid van meningsuiting eigenlijk al verkreeg sinds het op 19 maart 2007 werd onthuld ter nagedachtenis aan Theo van Gogh, en de cabaretier Hans Teeuwen de spits afbeet met een lied voor het vrije woord. Een beknopt verslag van Robert Jan Kelder.
Tijdens het eerste deel van de herdenking op het plaats delict op de Linnaeusstraat hielden na de bloemlegging en een minuut stilte drie sprekers korte toespraken, die op hier op YouTube te zien zijn. Jennifer Vetter van de stichtingen Beeld van Pim en Vrienden van Pim Fortuyn en een van de organisatoren riep uit tot het heropenen van het onderzoek naar de moord op Theo van Gogh. Robert Jan Kelder, uitgever van de in 2012 verschenen true crime Doodlopende weg - Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheimagent Theo van Gogh heeft vermoord van Slobodan Radojev Mitric (Karate Bob), verwees naar de erbarmelijke omstandigheden waarin zijn ernstig zieke schrijver verkeert en beschuldigde de Nederlandse staat c.q. het ministerie van Justitie vanwege het negeren van de in dit boek sinds 2012 o.m. op deze plek aangedragen nieuwe feiten van belemmering van de rechtsgang, iets dat hij als een bedenkelijk symptoom voor de teloorgang van de rechtsstaat betitelde. Alexandra, hoofdredactrice van de website Niburu.co ging in die trend verder door namens de belaagde klokkenluider Micha Kat, die Theo van Gogh als zijn leermeester beschouwt en niet fysiek aanwezig kon zijn, te spreken over de vraag “Hoe zou de Zaak-Demmink zijn verlopen als Theo Van Gogh nog had geleefd?”
Het tweede deel van de herdenking vond als vanouds plaats voor het monument zelf waar Jennifer Vetter het gebeuren inleidde. Na een minuut stilte vestigde ze met een korte herdenking aan de vermoorde ridder van het vrije woord de door Peter Rissing ontworpen herdenkingsposter en een rode tulp aan het monument, stak een kaars aan (hier op YouTube te zien). Daarna sprak ze o.m. over het belang van vrije meningsuiting (hier op YouTube te zien) en gaf het woord aan Robert Jan Kelder. Deze las ter verdere onderbouwing van zijn eerdere constatering van de teloorgang van de rechtsstaat een tekst voor uit het boek Doodlopende weg onder de titel  “De moord op Theo van Gogh was een actie gefinancierd door de islamitische gemeenschap in Amsterdam - Mohammed Bouyeri was slechts de uitvoerder”. Om aan te tonen dat de Islamisering van Europa geen fabeltje is en als een product van islamofobie weggedrukt kan worden, voerde hij uit dat het motief voor de moord op Theo van Gogh tweevoudig was. Enerzijds de opgekropte woede van de Islamitische gemeenschap over de uitspraak van Theo van Gogh over de naamgeving van zijn varken naar hun God Allah (en zijn aandeel van de film Submission met Ayan Hirsi Ali) die in hun ogen de doodstraf verdiende, en anderzijds het feit dat zowel de geheime dienst alsook de politiek een bloedige opstand van de islamieten in het land en daarbuiten vreesden en deze islamitische moordplannen voor hun eigen doeleinden gebruikten om op deze manier, als het mindere van twee euvels, de zelfbenoemde dorpsgek te laten opruimen.
Aan het eind van zijn betoog (dat hier op YouTube te zien is) riep hij onder algemene goedkeuring het monument voor de vrijheid van meningsuiting uit tot Speakers Corner van Nederland en vroeg hij de Gemeente Amsterdam-Oost om de  reeds bestaande sprekershoek naar deze plek verplaatsen, een verzoek dat inmiddels ingediend en onder behandeling is. (Belangstellenden kunnen dit verzoek ondersteunen door een petitie daaromtrent te ondertekenen.) (Update: niet meer van toepassing) Daarna spraken onder meer Theresa Geissler (zie voor de tekst en foto’s van haar betoog E.J. Bron) en (nogmaals) Alexandra namens Micha Kat (zie een opname van haar betoog op Niburu.co).
Op de bange vraag, die de Servische schrijver Dusan Luzanski, een lid van de Maltese ridderorde, in zijn voorwoord op Doodlopende weg stelde, namelijk: Is de opmars van de islamisering van Europa nog te stuiten, nog op de vraag wat de rol daarbij zou kunnen zijn van de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.), die in de culturele persberichten van 23 en 31 oktober als de andere organisator van de herdenking genoemd wordt, ging Kelder in. Dit gebeurde pas in het derde, Engelse deel van de herdenking: de presentatie van de Engelse vertaling van Doodlopende weg onder de titel Dead End Street, een presentatie die onder de titel Can the Islamization of Europe Still Be Halted?” binnenkort op YouTube te zien zal zijn.

Noot: Dit boek is alleen verkrijgbaar via de boekhandel of direct van de uitgever via info@willehalm.nl 

DE MOORD OP THEO VAN GOGH WAS EEN ACTIE GEFINANCIERD DOOR DE ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP IN AMSTERDAM - MOHAMMED BOUYERI WAS SLECHTS DE UITVOERDER

Noot: Deze tekst stamt grotendeels uit de lezing onder de titel „Obstructie van de Rechtsgang -  Doofpotcultuur van Justitie c.q. de AIVD verhindert een correcte rechtsgang inzake de moord op Theo van Gogh“ die ik als uitgever van het boek Doodlopende weg - Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top agent Theo van Gogh heeft vermoord van Slobodan Radojev Mitric (bekend als Karate Bob)  op 2 november 2015 bij de herdenking naast het monument De Schreeuw in het Oosterpark heb gehouden en hier te lezen is. Bij de herdenking op 2 november 2016  heb ik hem in zijn geheel voorgelezen en becommentarieerd om aan te tonen dat de islamisering van Europa geen  fabeltje is, zoals soms wordt beweerd, en dat deze met haar ideaal van een theocratie onder het bewind van Mufti’s een bedreiging vormt voor onze ook van binnen uit bedreigde rechtsstaat.

Hier valt nog te melden dat de schrijver Theodoor Holman van [de op VPRO in 2014 uitgezonden docudrama over de achtergrond van de moord op Theo van Gogh  “Het Spel van de Wolf”, tevens wel degelijk op de hoogte moet zijn geweest van het boek Doodlopende weg of tenminste het in zijn bezit heeft, sinds ongeveer een half jaar na het verschijnen daarvan in februari 2012, de vader van Theo van Gogh, Johan van Gogh, een oud-medewerker van de BVD (voorloper van de AIVD), twee exemplaren bij mij had besteld, waarvan er, volgens eigen zeggen, een voor Holman was bestemd. Deze columnist bij Het Parool en radiopresentator van het programma OBA Live in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam heeft er m.i. echter geen enkel woord aan vuil gemaakt. Heeft misschien ook hij iets te verbergen? Jazeker, d.w.z. als je de woorden van de schrijver van Doodlopende weg  mag geloven die hij in een email aan mij schreef en die ik bij de herdenking op 2 november 2014 in zijn geheel onder de titel “De moord op Theo van Goh was een actie van de islamitische gemeenschap - Mohammed Bouyeri was slechts een uitvoerder" voorgelezen heb en daarna ook als document 2 op deze blog Doodlopende weg heb geplaatst:

„De feiten:
T
wee dagen voor de moord op Theo van Gogh werd er geld in Amsterdam verzameld voor de moordenaar Mohammed Bouyeri.
Er zijn bewijzen van een levende Nederlandse getuige, die zou kunnen bevestigen dat tientallen winkeliers in de Javastraat geld aan Mohammed Bouyeri hebben gegeven.
Daaronder bevond zich de baas van een wasserette, een Pakistaanse man met een zeer opvallende lange baard, die de Engelse nationaliteit bezit en die voor zijn winkel in de Javastraat Mohammed Bouyeri op de hand gekust en een grote stapel geldbiljetten heeft gegeven. Ook een Irakees een paar winkels verder van die wasserette richting de spoortunnel op de Javastraat heeft een stapel geldbiljetten aan Mohammed Bouyeri gegeven.
Mohammed Bouyeri was gekleed in een wit gewaad versierd met allerlei Arabisch gedoe. (een Arabist Prof. Dr. R. B. heeft verklaard dat deze kleding door uitgekozen moslims gedragen wordt die een moord gaan plegen).
Mohammed Bouyeri was tijdens zijn bezoek aan de Javastraat  vergezeld door twee forse bodyguards van Arabische afkomst. (Beide heren hebben een aantal dagen na de liquidatie van Theo van Gogh een ontmoeting gehad met een imam in  Macdonalds op de Van Zwindenstraat - Dappermarkt.)
Hier is sprake van een liquidatie, die gefinancierd werd door honderden islamieten in Amsterdam met donaties aan de gekozen moordenaar Mohammed Bouyeri.

Theodorus Cornelis Holman was een van de eerste mensen in Nederland die al deze dingen wist. Ook Theo’s compagnon Gijs van de Westerlaken, die ik persoonlijk ken, wist van deze dingen. An hen beiden waren een aantal keren pamfletten gegeven, waarin stond dat de liquidatie  van Theo van Gogh gefinancierd was door de islamietische gemeenschap in Amsterdam.
Ongeveer een week na de moord op Theo van Gogh werd door een vrouw, die getrouwd is met een van de belangrijkste BVD (AIVD) ambtenaren, verklaard dat Theodorus Cornelis Holman ook lid van de BVD is. Deze informatie is 100% betrouwbaar.
Het is het daarom ook begrijpelijk dat Theodorus Cornelis Holman  de waarheid onder tafel houdt en met dingen in de openbaarheid komt om de waarheid te omzeilen. (Tot hier werd deze brief verleden jaar op 2 november voorgelezen. Hij ging als volgt verder).

Maar hier dienen alleen de belangrijkste feiten  bewezen te worden dat Theo van Gogh is geliquideerd in opdracht van de machtigste islamieten in Amsterdam, waar van tevoren massaal geld werd  verzameld voor de gekozen moordenaar. En wie is wie maakt hier niet uit.
Feit is dat geld om Theo van Gogh te vermoorden vooruit werd betaald door vele moslims.
Officier van justitie Frits van Staelen dient een grondig onderzoek te verrichten naar wat er zich precies heeft afgespeeld op de Javastraat 2 dagen voor de moord op Theo van Gogh.

Er zijn honderden mensen die deze ceremonie gezien hebben en er is een Nederlander die ook dat zou kunnen bevestigen, indien de staat  hem veiligheid garandeert.
Wat mij betreft: ik heb geen enkel belang om deze zaak anders te doen lijken dan hoe het werkelijk gebeurd is.

Ik ben bereid om onvoorwaardelijk over deze dingen onder ede te verklaren bij een rechter.
Ik hoop dat alle moordenaars van Theo van Gogh opgepakt en bij rechtbank gebracht worden en ook diegenen die deze zaak bewust onder tafel willen houden – onder anderen ex-
burgemeester Job Cohen, -staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Fred Teeven, Theodorus Cornelis Holman en zo voort en zo voort.

Hoogachtend,
Slobodan Radojev Mitric


WORLD DIRECTOR RESERVE POLICE-INTERNATIONAL”

maandag 31 oktober 2016

Monument De Schreeuw wordt uitgeroepen tot Speakers Corner van Nederland

Cultureel Persbericht Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.)Bij de herdenking op woensdag 2 november as. van de moord op Theo van Gogh bij het monument De Schreeuw zal door vertegenwoordigers van de stichtingen Beeld van Pim en Vrienden van Pim Fortuyn alsook de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.) deze plek in het Amsterdamse Oosterpark uitgeroepen worden tot Speakers Corner van Nederland. Dit is het eigenlijk in zekere zin altijd al geweest sinds het monument werd opgericht in 2007 onder de actieve deelname van die politici [met name de toenmalige burgemeester Job Cohen] die, volgens Doodlopende weg, nota bene hadden besloten dat Theo opgeruimd moest worden voor het grotere goed [zie mijn commentaar onderaan.]  Degenen die daarbij niet aanwezig kunnen zijn, worden uitgenodigd om de petitie aan de gemeente Amsterdam om een dergelijk publiek sprekerspodium in te richten voor de vrijheid van meningsuiting als eerbetoon en ter nagedachtenis aan de vermoorde “ridder van het vrije woord” op internet te ondertekenen. (Update: Deze petitie haalde zijn doel niet en is vervangen door een nieuwe.)
Bij de herdenking zal naast Robert Jan Kelder, indiener in 2014 van een petitie aan koning Willem-Alexander voor het instellen van een Ridderorde van het Woord en uitgever in 2012 van de true crime “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheim agent Theo van Gogh heeft vermoord” van de voormalige top contra-inlichtingen agent Dr. Slobodan R. Mitric (beter bekend als Karate Bob) ook Alexandra, hoofdredactrice van Niburu.co  het woord voeren. Zij zal namens klokkenluider Micha Kat, die Theo van Gogh als zijn leermeester beschouwt en niet fysiek aanwezig kan zijn, een betoog houden onder de titel “Hoe zou de Zaak-Demmink zijn verlopen als Theo Van Gogh nog had geleefd?”
Na het Nederlandse deel van de herdenking rond 16.00 uur zal Kelder onder de titel “Can the Islamization of Europe Still Be Halted? de vorig jaar aangekondigde Engelse uitgave Dead End Street – Why the Dutch Secret Service Murdered Their Top Secret Service Agent Theo van Gogh presenteren van het boek van Slobodan Mitric, die vanwege zijn slechte fysieke gezondheid en veiligheidsoverwegingen (weer) niet aanwezig zal zijn. Moge het een gedenkwaardige herdenking worden.

Allen die zich geroepen voelen om te spreken zijn hierbij van harte uitgenodigd. Graag een email aan de organisatoren sturen: beeldvanpim@live.nl ; ov-pim@live.nl ; info@willehalm.nl

De Engelse versie van dit bericht kan hier worden gelezen. 

Voor meer informatie: St. Pim Fortuyn, 06-1683 8590; St. Willehalm 06-2355 9564Graag dit bericht doorzenden en/of op uw site plaatsen.

zondag 23 oktober 2016

Herdenking 2 november 2016 van de moord op Theo van Gogh

 Persbericht Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.)


Op woensdag 2 november as. nodigen de stichtingen Beeld van Pim en Vrienden van Pim Fortuyn alsook de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.) weer uit tot deelname aan de herdenking bij het plaats delict op de Linnaeus straat in Amsterdam Oost en bij het monument De Schreeuw in het Amsterdamse Oosterpark.


Bij de herdenking zal ook Robert Jan Kelder, uitgever in 2012 van de true crime “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheim agent Theo van Gogh heeft vermoord” van de voormalige contra-inlichtingen agent Dr. Slobodan R. Mitric (beter bekend als Karate Bob) weer spreken. Hij zal aanknopen aan zijn vorig jaar gehouden betoog: “Obstructie van de rechtsgang – Doofpotcultuur van Justitie c.q. de AIVD verhindert een correcte rechtsgang inzake de moord op Theo van Gogh” en ook dieper ingaan op vraag “Valt de huidige opmars van de Islamisering van Europa nog te stuiten?” die de Servische oud-journalist en schrijver Dusan Luzanski in zijn Voorwoord op het boek Doodlopende weg stelt.

Na het Nederlandse deel van de herdenking zal rond 16.00 uur Kelder de vorig jaar aangekondigde Engelse uitgave Dead End Street – Why the Dutch Secret Sevice Murdered Their Top Secret Service Agent Theo van Gogh presenteren van het boek van Slobodan Mitric, die vanwege zijn slechte fysieke gezondheid en veiligheidsoverwegingen (weer) niet aanwezig zal zijn. Moge het een gedenkwaardige herdenking worden.

Allen die zich geroepen voelen om te spreken zijn hierbij van harte uitgenodigd. Graag een email aan de organisatoren sturen: beeldvanpim@live.nl ; ov-pim@live.nl ; info@willehalm.nl

Voor meer informatie: St. Pim Fortuyn, 06-1683 8590; St. Willehalm 06-2355 9564

Graag dit bericht doorzenden en/of op uw site plaatsen.

zondag 1 november 2015

Obstructie van de rechtsgang – Doofpotcultuur van Justitie c.q. de AIVD verhindert een correcte rechtsgang inzake de moord op Theo van GoghNoot:  Zoals bekend werd Theo van Gogh 11 jaar geleden op klaarlichte dag op 2 november 2004 op de Linnaeusstraat in Amsterdam Oost vermoord door Mohammed Bouyeri, die daarna als enkeling daarvoor schuldig werd bevonden en nu een straf voor levenslang uitzit. Deze tekst is een betoog die ik als uitgever van het boek “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheim agent Theo van Gogh heeft vermoord” van Slobodan R. Mitric morgen op 2 november bij de herdenking van de moord op Theo van Gogh bij het monument De Schreeuw in het Amsterdamse Oosterpark hoop te houden, zoals op 20 en 21 oktober j.l. aangekondigd  door de organisatoren Stichting Beeld van PimStichting Vrienden van Pim Fortuyn; Pim Fortuyn Foundation en de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.) o.m. hier op deze Willehalm blog.

Update: Deze herdenking, tijdens welke deze aanklacht tegen de overheid van obstructie van de rechtsgang bijna in zijn geheel werd voorgedragen, heeft inmiddels plaatsgevonden en is op YouTube te zien. 

Beste mensen, vrienden van Theo van Gogh

Ik sta hier nu voor de vierde achtereenvolgende keer en zal dit keer in de geest van ridders van het vrije woord geen blad voor de mond nemen. En vrij naar Luther: “Ik  kan niet anders, zo helpe mij God.”

I. Eerste voordracht “In memoriam Theo van Gogh” op 2 november 2012

De eerste keer heb ik hier op 2 november 2012 onder de op internet aangekondigde titel “In memoriam Theo van Gogh” drie schokkende hoofdstukken uit het literair misdaadverslag “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheim agent Theo van Gogh heeft vermoord” van de voormalige top geheim agent en doctor van de rechten Slobodan Mitric, beter bekend als Karate Bob ter sprake gebracht. Deze aan zijn vriend Theo van Gogh opgedragen true crime is in zekere zin een voortzetting van zijn in 2008 verschenen, even schokkend boek “De Gouden Tip – De verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G.J. Heijn” dat, eveneens door de bovenwereld, d.w.z. overheid, bovengrondse media en de pers doodgezwegen werd (met één uitzondering in het Haarlems Dagblad), waardoor eveneens een correcte rechtsgang in die zaak verhinderd werd om de handlangers van de als enige in deze moordzaak uit 1987 veroordeelde Ferdi Elsas ter verantwoording te roepen. 

Het eerste hier op 2 november 2012  voorgelezen hoofdstuk uit “Doodlopende weg” met de titel “Kut spekjood” is een weergave van een in het geheim afgeluisterd gesprek in de residentie van de toenmalige burgemeester van Amsterdam tussen de gastheer (Job Cohen), de toenmalige minister van Emigratie en Naturalisatie (Rita Verdonk), de toenmalige hoofdcommissaris van politie en de toenmalige officier van Justitie. Uit dit gesprek blijkt nota bene dat de toenmalige burgemeester c.q. de overheid voor de Machiavellische keuze stond tussen enerzijds de islamieten, die woedend waren over de op publieke televisie geuite beledigingen van Theo van Gogh aan het adres van hun God Allah en in opstand in de hoofdstad en het hele land en zelfs ver daarbuiten dreigden te komen als Van Gogh niet de in hun eigen ogen verdiende straf zou krijgen en opgeruimd zou worden. Anderzijds overwoog de overheid om deze moordplannen van de Islamitische gemeenschap voor zijn eigen  karretje te spannen en te faciliteren ten einde de angel uit de woede van de islamieten weg te halen en om daarmee eindelijk van deze luis in de pels, deze gevaarlijke dorpsgek af te zijn. Voor dat laatste staaltje crisismanagement om “de boel bij elkaar te houden” werd gekozen met de geruststelling van de Burgervader dat ervoor gezorgd zou worden dat deze macabere gang van zaken nooit in de openbaarheid zou komen. 

Er werd dus volgens dit scenario een dubbel spel gespeeld om de ware toedracht toe te dekken. Zo lieten dan ook op de avond van de moord op 2 november 2004 tijdens de “lawaaikabaal” op de Dam de twee eerst genoemde politici bij het gesprek op de residentie van de Burgemeester met vermoorde onschuld rijkelijk hun krokodillentranen vloeien: Eerste noemde het een laffe en gruwelijke moord waardoor Van Gogh de mond is gesnoerd. "Wij bestrijden elkaar met de mond, met de pen en in het uiterste geval voor de rechter, maar wij nemen niet het recht in eigen hand." En zo betuigde op dit podium de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie namens het kabinet het diepste medeleven met familie en vrienden van Van Gogh, in het bijzonder zijn zoon Lieuwe. Eerstgenoemde Burgervader stond later ook hier bij de onthulling van dit monument op 23 juli 2007, de datum dat Theo van Gogh zijn 50ste verjaardag zou vieren, en sprak mooie woorden, en laatstgenoemde, de “Trots van Nederland” volgde hem twee jaar later bij de herdenking hier op 2 november 2009.

Het tweede hier op 2 november 2012 voorgelezen hoofdstuk “Huldiging van de prins des doods” is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaring van de schrijver en is als zodanig dus geen complottheorie maar complotpraktijk. Hij was namelijk enkele dagen vóór de moord getuige van zeer opmerkelijk tafereel op een met rozen bestrooid deel van de Javastraat tot aan het spoorviaduct. Daar vond namelijk een publieke huldiging plaats van de uiteindelijke dader, gekleed als een Prins des doods in een lang wit Arabische gewaad, omringd door forse bodyguards en een Iman, in aanwezigheid van honderden sympathisanten en winkeliers die de “uitverkorene” vele geldbiljetten in de hand drukten. Zelfs politie en politici van islamitische huize gaven acte de présence en wisten dus drommels goed wat er aan de hand was.

Het derde en laatste op 2 november 2012 hier voorgedragen hoofdstuk onder de titel “Attentaat” beschrijft in detail precies wat er op die noodlottige ochtend van 2 november 2004 vooraf is gegaan tot aan de schietpartij en de arrestatie van de dader in het Oosterpark. De politie zat het islamitische moordsquadron in het Watergraafsmeer op z’n hielen, maar moest tot hun stomme verbazing zo niet ontsteltenis op het laatste moment de religieuze liquidatie van de Godslasteraar als het ware onder hun ogen toelaten: Orders van hogerhand!

De reactie op deze onthullingen over de ware toedracht en achtergrond van de moord op Theo van Gogh, waar weliswaar niet man en paard maar wel betrokkenen in hun functie genoemd en dus geïdentificeerd kunnen worden, was vrijwel nihil, een oorverdovende stilte. Geen beschuldigingen van smaad aan de schrijver of de spreker of iets dergelijks. Ook nadat het Amsterdamse televisie station AT5 beloofd had een flink deel live uit te zenden, maar daarop terug kwam en ook na eerdere interviews op radiostation Amsterdam FM, tevens te zien op YouTube  en een twee uur durend interview op Radio Dieperick (inmiddels verwijderd) bleef het windstil.

II. Tweede voordracht “Orders van hogerhand!” op 2 november 2013

Bij de volgende herdenking op 2 november 2013 werd een samenvatting  van “Doodlopende weg” voor een klein gezelschap verzameld hier rond het monument de Schreeuw voorgelezen, ter discussie gesteld en daarna ook op internet geplaatst.   Deze samenvatting onder de titel Orders van hogerhand! luidde als volgt:

1.       Enkele dagen voordat Mohammed Bouyeri, de “uitverkorene”, op de ochtend van 2 november 2004 op de Linnaeusstraat vlak bij het stadsdeelkantoor Amsterdam-Oost Theo van Gogh doodschiet, diens keel  doorsnijdt en een brief op diens borst met een mes vastpint, werd hij gehuldigd op de met bloemen feestelijk bedekte Javastraat in Amsterdam-Oost in de aanwezigheid van honderden toeschouwers, inclusief nota bene ambtenaren van de politie en geheime dienst. De schrijver heeft deze openbare ritueel in het hoofdstuk “Huldiging van de prins des doods” beschreven.
2.     Dit attentaat op Theo van Gogh, zoals het laatste, gelijknamige hoofdstuk onthult, was geen eenmansactie van een fundamentalistische islamist, maar onderdeel van een met militaire precisie voorbereide, uitgevoerde en naderhand perfect (althans tot nu toe) toegedekte operatie van de Nederlandse geheime dienst.
3.     Deze operatie was niet nodig geweest als Theo maar geluisterd en ingestemd had met dringende verzoeken en waarschuwingen van de directeur van de AIVD om het artikel “Schaduwkommando van de prins” van zijn website “De Gezonde Roker” te verwijderen. Dit artikel van Jan Portein alsmede een aanvulling daarop onder de titel “Lubbers en de Muzelmannenbom”, waarin de schrijver Karate Bob in zijn destijds geheime functie als directeur van World Atomic Counter-Espionage (WACE) een centrale rol in een multimiljoenen plutoniumtransactie speelt, waren volgens de AIVD een bedreiging voor de nationale veiligheid en de Koningin. De literaire weergave van de twee gesprekken tussen Theo als lid van de geheime dienst  en het hoofd van de AIVD in Café Cinetone op de Duivendrechtsekade en bij hem thuis op de Pythagorasstraat in de Watergraafsmeer zijn na te lezen in de hoofdstukken “Schaduwkommando van de prins” en “Ontmaskerden”. De twee betreffende artikelen “[Schaduwkommando van de Prins” en “Lubbers en de Muzelmannenbom”]  bevinden zich in de bijlagen, waarin ook rechterlijke documenten staan i.v.m. met de dreigende, illegale en inhumane uitzetting van de noodlijdende schrijver door de Nederlandse staat naar het voormalige Joegoslavië, tevens een brief van toenmalige Premier Lubbers aan Slobodan Mitric, een getuigenis van Prof. F. Rüter, de voormalige president van Amnesty International over de betrouwbaarheid van Slobodan Mitric, plus een uitgebreide CV en een overzicht van zijn werken die hij als schrijver, kunstenaar en filmmaker deels met zijn [onder verdachte omstandigheden op 10 januari 2006 in het OLVG overleden] vrouw Iris de Vries heeft gemaakt.
4.     De toenmalige burgemeester van Amsterdam, de minister van Immigratie en Naturalisatie, de hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie en de hoofdofficier van Justitie waren niet alleen op de hoogte van deze staatsliquidatie, maar lieten, wat betreft de politie die de voorbereidingen nauwlettend in de gaten hield, de moordenaar en zijn team ongemoeid hun gang gaan: “Orders van hogerhand”. De Amsterdamse dorpsgek, die in het openbaar zijn varken Allah genoemd had en met Ayaan Hirsi Ali de film “Submission” had gemaakt, moest immers opgeofferd worden om de woede van de islamistische gemeente in binnen- en buitenland tot bedaren te brengen ten einde erger te voorkomen. Dit blijkt uit het hoofdstuk “Kut spekjood” gebaseerd op een door de AIVD in het geheim opgenomen gesprek bij de residentie van de burgemeester. Het hoofdstuk “Submission”, waarmee dit boek na de Proloog “Op de Javastraat is er iets aan de hand” begint en het hoofdstuk “Vos” geven tevens een wat andere kijk op hoe deze film eigenlijk tot stand kwam, terwijl uit het hoofdstuk “DNA”, een gesprek in Café Danzig in Amsterdam tussen Theo en het hoofd van AIVD, blijkt dat de laatste twijfels had over de ware identiteit van Ayaan Hirsi Ali en daarnaar onderzoek heeft laten verrichten en om vast te stellen of de voorbereidingen van de moord een geval van “estherisme” [ d.w.z. onderhandse daad van een agent provocateur].
5.     Onderdeel van de voorbereidingen op de moord op Theo van Gogh was ook dat de “uitverkorene” de kunst van het keel doorsnijden werd bijgebracht door een imam en zijn collega onder toeziend oog van twee forse lijfwachten. Eerst aan de hand van een geit, zoals beschreven in het hoofdstuk “Islamitische slagerij” en daarna zelfs van een onschuldig mens, zoals beschreven in het hoofdstuk “Een in een tapijt gewikkeld lichaam” met daarbij een kleurenfoto van het plaats delict in Amsterdam-Oost. Ook dat laatste had de politie in de gaten en kunnen voorkomen, maar greep desondanks niet in: “Orders van hogerhand...!”

III. 3de voordracht “Waarom Theo van Gogh werkelijk geofferd werd!” op 2 november 2014

In de aanloop naar de derde en tot nu toe laatste voordracht “Waarom Theo van Gogh werkelijk geofferd werd!” tijdens de herdenking op 2 november 2014 leek er eindelijk wel verandering in die oorverdovende windstilte m.b.t. de ware toedracht van de moord op Theo van Gogh te komen door een aantal opmerkelijke ontwikkelingen die toch allemaal op gemiste kansen bleken uit te lopen.

Ten eerste waren dat de onthullingen van de bij het proces van de dader verantwoordelijke hoofdofficier van Justitie Frits van Staelen die hij op 22 september 2014 in het radioprogramma Dossier EenVandaag maakte.

Ik citeer uit de aankondiging van de website van EenVandaag: “Ik [Van Staelen] ben ervan overtuigd dat Mohammed Bouyeri niet alleen gehandeld heeft.”  Het strafonderzoek naar de moord op Theo van Gogh zou verder volgens deze hoofdofficier “frusterend weinig opgeleverd” hebben.  “Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen,” zo zei hij, “dat er mensen de route van Theo van Gogh zijn nagegaan en voor het vuurwapen hebben gezorgd.”

Het betreffende Dossier EenVandaag citeert ook Bé Lutken, oud-korpschef van Rotterdam en oud-onderzoeker van de CTIVD, Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Deze oud-korpschef stelt dat de AIVD verzuimd heeft informatie dat de Hofstadgroep met iets bezig was te delen met de regionale politiekorpsen en inlichtingendiensten en spreekt van een gemiste kans. 

Over het feit dat  op 10 november, acht dagen na de moord, de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer schrijven dat de AIVD goed werk heeft geleverd, zegt Lutken: “Ik heb wel gedacht: ze durven wel. Zo vlak, na zoiets. Zo echt concreet schrijven: geen fouten gemaakt. Niks te verwijten. Dat kun je eigenlijk niet doen. Daarvoor is het onderzoek te kort geweest en ben je alleen afgegaan op informatie van de dienst zelf. Ik vond dat niet zo gelukkig. Onhandig en risicovol!”

De aankondiging van het Dossier EenVandaag eindigde als volgt: “De SP pleit voor heropening van het onderzoek, aangezien het OM stelt ervan overtuigd te zijn dat Mohammed  Bouyeri niet alleen handelde. Ronald van Raak (SP) wil dat eventuele medeplichtigen alsnog voor de rechter kunnen worden gebracht.”

Bovengenoemde en nog andere onthutsende uitspraken over gewiste opnames, miscommunicatie en corruptie binnen de blijkbaar elkaar concurrerende diensten binnen de overheid stroken met de hier ter sprake gebrachte beschrijvingen uit “Doodlopende weg”, en omdat de voor de AIVD verantwoordelijke Minister Plaskerk n.a.v. de onthullingen van het Dossier EenVandaag op 9 oktober 2014 een opdracht gaf aan de CTIVD om een heronderzoek naar de moord op Theo van Gogh en het handelen van de AIVD te verrichten, schreef ik op 31 oktober 2014 volgende brief (hier na te lezen als document 1) :

Aan de “Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten”:

“Op 23 oktober jl. heb ik u een aankondiging gemaild van mijn voordracht op 2 november as. ter herdenking van de moord op Theo van Gogh “Waarom Theo van Gogh werkelijk werd vermoord!” gebaseerd op bovengenoemd literair misdaadverslag van Dr. Slobodan Radojev Mitric, 10de Dan karate meester en bezitter van een eredoctoraat in de rechten. Daarin stond o.m. de volgende zin: “ Gezien de opstapeling van sterke vermoedens dan wel aanwijzingen dat er veel meer aan de hand was dan tot nu toe mondjesmaat door de overheid is toegegeven, kan ook de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten er niet om heen om de bevindingen van de werkelijkheidsroman “Doodlopende weg” in haar door minister Plaskerk aangekondigd heronderzoek in deze moordzaak erbij te betrekken, en bij voorkeur de noodlijdende en doodzieke, voormalige  top contra-inlichtingen agent Karate Bob nog bij leven uit te nodigen om, desnoods achter gesloten deuren, te getuigen op welke eigen frappante waarnemingen en opgenomen en gefilmde geheime voorvallen hij zijn opzienbarende onthullingen heeft gebaseerd.”

Bij deze doe ik dus een dringend beroep aan u om in uw heronderzoek naar de ware achtergrond van de moord op Theo van Gogh de bevindingen van dit boek nader te onderzoeken. Omdat ik begrepen heb dat de schrijver bereid is in deze zaak te getuigen verzoek ik u verder om hem daartoe uit te nodigen. Mocht dit gebeuren, dan ligt het het meest voor de hand daarbij om hem te bevragen over zijn eigen waarnemingen waarop hoofdstuk 13 “Huldiging van de prins des Doods" op blz. 71 gebaseerd is. In dit hoofdstuk  wordt namelijk geschilderd hoe de “ uitverkorene”, een jonge Marokkaan gekleed in vorstelijke Islamitische kledij, omringd door forse lijfwachten, gehuldigd wordt  op de met bloemen bezaaide linkerstoep van de Javastraat vanaf het Javaplein tot aan de tunnel door diep buigende winkeliers die voor hem knielend rollen Europese bankbiljetten in de hand drukken, een tafereel dat nota bene in aanwezigheid van politie en zelfs bekende politici blijkbaar ook gefilmd werd. Het vaststellen van deze publieke huldiging van de Prins des Doods, wiens naam in het boek niet genoemd wordt, maar die niemand anders dan is Mohammed Bouyeri, is al voldoende om de waarheid van de uitspraak van de officier van justitie Frits van Staelen “Ik ben ervan overtuigd dat Mohammed Bouyeri niet alleen heeft gehandeld.” te bevestigen.

Maar ook de andere, op in het geheim opgenomen dan wel gefilmde voorvallen gebaseerde hoofdstukken uit “ Doodlopende weg” laten zijn dat er veel meer aan de hand was dan tot nu toe door de overheid bekend is gemaakt. Want uit deze hoofstukken blijkt dat Theo van Gogh in het landsbelang geofferd c.q. bestraft werd om enerzijds een dreigende opstand van radicale elementen binnen de Islamitische gemeenschap in de kiem te smoren en anderzijds, omdat hij pertinent geweigerd had om in te gaan op de herhaalde, dringende eis van de Geheime Dienst om het de toenmalige minister-president en koningin onwelgevallige artikel “Schaduwcommando van de Prins” van zijn website “ De Gezonde Roker” af te halen, een artikel waarin naast prins Bernard de schrijver als Karate Bob een centrale rol speelt.

Wat betreft de veelal onterecht  in twijfel getrokken betrouwbaarheid van Dr. Mitric, verwijs ik u naar Bijlage VIII in het aanhangsel van “Doodlopende weg” onder de titel  “Getuigenis van Prof. C.F. Rüter op 15 februari 1988 in de zaak Mitric”.  Voor de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam verklaart deze bekende rechtsgeleerde en voormalige president van Amnesty International o.m. het volgende (op blz. 159): “…door de jaren heen had ik de ervaring opgedaan dat de verhalen van Mitric in de kern de waarheid bevatten, hij had meermalen blijk gegeven over gouden informatie te beschikken; bovendien had hij in dit geval in juli 1987 de ontvoering [van Gerrit Jan Heijn] al aangekondigd.”   

In de hoop de waarheidsvinding in deze moordzaak van dienst te zijn, ben ik,

Hoogachtend,

Is ondertekend:

(Robert Jan Kelder)

Dir. Stichting Uitgeverij Willehalm Instituut

P.S. Vandaag heb ik het betreffende boek “ Doodlopende weg” met een kopie van deze brief en de tekst van de aankondiging van mijn voordracht op 2 november naar uw adres in Den Haag opgestuurd.”

Aan het eind van deze brief stond de volgende noot: “Tot nu toe is geen ontvangstbevestiging binnengekomen. Binnenkort zal een soortgelijke brief met een exemplaar van het boek aan officier van justitie Van Straelen, thans werkzaam in de regio Nederland Oost, gestuurd worden met een verzoek om op basis van deze aanwijzingen het onderzoek naar de moord op Theo van Gogh te heropenen.”

Deze brief werd  inderdaad aan de officier van Justitie Van Staelen gemaild, maar deze noch de commissieleden van de CTIVT vonden het blijkbaar niet nodig hierop een antwoord te geven of zelfs de ontvangst ervan te bevestigen, en tot nu toe is de schrijver van “Doodlopende weg” niet uitgenodigd om voor het nog steeds lopend heronderzoek opening van zaken te geven: gemiste kans nr. 2. 

Gemiste kans nr. 3: ”02/11 Het spel van de Wolf”

Een volgende gemiste kans in dit verband is de door de vrienden Theodoor Holman en Gus van de Westelaken van Theo van Gogh geschreven en geproduceerd en op 2 november 2014 door de VPRO uitgezonden speelfilm c.q. docudrama “02/11 Het spel van de Wolf” met op de affiche de ondertitel: “Theo van Gogh is dood; nu de waarheid nog”. Daarin wordt gesteld dat Theo van Gogh als “collateral damage” geofferd moest worden voor het landsbelang dan wel voor de CIA, iets dat als algemene conclusie akelig dichtbij het scenario van “Doodlopende weg” komt, maar in feite eerder een miskleun is en in plaats van de waarheid te brengen deze slechts verhult.

Dit stelt de schrijver van “Doodlopende weg” in zijn reactie onder de titel:  “Een complete misser!” Hij schrijft (hier te lezen): “Mooie film die laat zien hoe de AIVD werkt - maar over de moord op Theo is het een complete misser.  Interessant is een fragment waar beweerd wordt dat Mohammed Bouyeri penningmeester was voor de Hofstadsgroep of iets dergelijks.
Deze opmerking was bedoeld om te verhullen dat moslims massaal geld aan Mohammed gaven. Want de Engelse MI6 heeft Mohammed Bouyeri geld gegeven voor de liquidatie van Theo van Gogh en de bebaarde eigenaar van de wasserette op de Javastraat was hoofd van de speciale afdeling van MI6 in Amsterdam.

De MOSSAD heeft het moordwapen geleverd. Die Ron [de joodse wapenleverancier in het hoofdstuk “Wapenhandelaar”  is lid van MOSSAD en voor alles wat hij doet, moet hij van tevoren toestemming vragen van de MOSSAD.

Belangrijk is dat een onafhankelijke officier van Justitie voor deze zaak werd ingesteld en dat hij kan bewijzen dat vele moslims in Amsterdam geld aan Mohammed Bouyeri hebben gegeven om zijn achterblijvende familieleden te verzorgen, want Mohammed Bouyeri had gezworen dat hij na de moord op Theo op de politie zou gaan schieten tot ze hem zelf dood zouden maken.

De directeur van de AIVD [Sysbrand van Hulst] ken ik persoonlijk. Een familielid van Van Hulst is tipgever over het gestolen 60 kg plutonium en een paar ton radioactief materiaal waarover premier Lubbers destijds zaken met mij deed.
Demmink wordt al jarenlang gechanteerd door moslims - ze bezitten lastige video’s van hem en zijn lovers kinderen.
Vele toenmalige ministers maar ook minister-president Balkenende wisten dat Theo vermoord zou worden.

De Iman – een Syriër- die in de film wordt beschrijven als opdrachtgever is niet de Imam die werkelijk de opdracht gegeven heeft. Ik heb hem een keer ontmoet - hij was samen met beide bodyguards van Mohamed Bouyeri op de Javastraat tijdens Mohammeds plechtigheid [zoals beschreven in hoofdstuk 13 “
Huldiging van de Prins des Doods” van mijn true crime “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheimagent Theo van Gogh heeft vermoord”]”

Hier valt nog te melden dat de schrijver Theodoor Holman van “Het Spel van de Wolf”, tevens wel degelijk op de hoogte moet zijn geweest van het boek “Doodlopende weg” of tenminste het in zijn bezit heeft, sinds ongeveer een half jaar na het verschijnen daarvan in februari 2012, de vader van Theo van Gogh, Johan van Gogh, een oud-medewerker van de BVD (voorloper van de AIVD), twee exemplaren bij mij had besteld, waarvan er, volgens eigen zeggen, een voor Holman was bestemd. Deze columnist bij Het Parool en radiopresentator van het programma OBA Live in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam heeft er m.i. echter geen enkel woord aan vuil gemaakt. Heeft misschien ook hij iets te verbergen? Jazeker, d.w.z. als je de woorden van de schrijver van “Doodlopende weg” mag geloven die hij in een email aan mij schreef en die ik bij de herdenking op 2 november 2014 in zijn geheel onder de titel “De moord op Theo van Goh was een actie van de islamitische gemeenschap - Mohammed Bouyeri was slechts een uitvoerder" (deels) voorgelezen heb en daarna ook als document 2 op de blog “Doodlopende weg” heb geplaatst: 

“…Hier is sprake van een liquidatie, die gefinancierd werd door honderden islamieten in Amsterdam met donaties aan de gekozen moordenaar Mohammed Bouyeri. Theodorus Cornelis Holman was een van de eerste mensen in Nederland die al deze dingen wist. Ook Theo’s compagnon Gijs van de Westerlaken, die ik persoonlijk ken, wist van deze dingen. Aan hen beiden waren een aantal keren pamfletten gegeven, waarin stond dat de liquidatie van Theo van Gogh gefinancierd was door de islamitische gemeenschap in Amsterdam.
Ongeveer een week na de moord op Theo van Gogh werd door een vrouw, die getrouwd is met een van de belangrijkste BVD (AIVD) ambtenaren, verklaard dat Theodorus Cornelis Holman ook lid van de BVD is. Deze informatie is 100% betrouwbaar.
Het is het daarom ook begrijpelijk dat Theodorus Cornelis Holman de waarheid onder tafel houdt en met dingen in de openbaarheid komt om de waarheid te omzeilen…[Alleen t
ot hier werd deze brief verleden jaar op 2 november voorgelezen. Hij ging als volgt verder:] "Maar hier dienen alleen de belangrijkste feiten  bewezen te worden dat Theo van Gogh is geliquideerd in opdracht van de machtigste islamieten in Amsterdam, waar van tevoren massaal geld werd  verzameld voor de gekozen moordenaar. En wie is wie maakt hier niet uit.
Feit is dat geld om Theo van Gogh te vermoorden vooruit werd betaald door vele moslims.

Officier van justitie Frits van Staelen dient een grondig onderzoek te verrichten naar wat er zich precies heeft afgespeeld op de Javastraat 2 dagen voor de moord op Theo van Gogh.
Er zijn honderden mensen die deze ceremonie gezien hebben en er is een Nederlander die ook dat zou kunnen bevestigen, indien de staat  hem veiligheid garandeert.

Wat mij betreft: ik heb geen enkel belang om deze zaak anders te doen lijken dan hoe het werkelijk gebeurd is.
Ik ben bereid om onvoorwaardelijk over deze dingen onder ede te verklaren bij een rechter.
Ik hoop dat alle moordenaars van Theo van Gogh opgepakt en bij rechtbank gebracht worden en ook diegenen die deze zaak bewust onder tafel willen houden – onder anderen ex-
burgemeester Job Cohen, -staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Fred Teeven, Theodorus Cornelis Holman en zo voort en zo voort.

Hoogachtend,
Slobodan Radojev Mitric

WORLD DIRECTOR RESERVE POLICE-INTERNATIONAL”]

Vierde gemiste kans: de roman “De tweede november” van Tomas Ross

Als laatste in deze boulevard van gemiste kansen zij nog vermeld dat ook de auteur Tomas Ross van de in 2013 verschenen roman “De tweede november – Wie zat er achter de moord op Theo van Gogh?” op de hoogte was van “Doodlopende weg”, omdat ik zelf een exemplaar voor hem bij zijn uitgever Cargo in Amsterdam heb afgeleverd. Hij  heeft het echter compleet links laten liggen. Daarom moet ook dit werk van “faction” (mengsel van fact en fiction) dat eindigt met de open vraag van de ondertitel: “Wie zat er achter de moord op Theo van Gogh?”, i.p.v. deze vraag te beantwoorden met de hem toegeschoven informatie, als een afleidingsmanoeuvre worden beschouwd.

Samenvatting en conclusie

Op 16 februari 2012 werden exemplaren van “Doodlopende weg” met het Ten geleide en  verantwoording van de uitgever onder de titel “Valt de huidige opmars van de islamisering nog te stuiten?” afgeleverd aan de balie in Amsterdam van het dagblad TROUW voor diens politie en justitie redacteur Adri Vermaat en bij het kantoor van Slobodan Mitric’ advocaat Mr. Henri Sarolea. De dag daarna werden er exemplaren gepresenteerd aan toenmalige Koningin Beatrix (persoonlijk afgeleverd bij haar Paleis Noordeinde in Den Haag) en aan Geert Wilders (via de postkamer op het Binnenhof). Deze heeft echter er tot nu toe  geen aanleiding in gezien om hierover in de Tweede Kamer vragen aan de regering te gaan stellen, iets wat toch te verwachten zou zijn gezien zijn kruistocht tegen de Islamisering in Nederland en daarbuiten. Tevens werden er die dag drie exemplaren door de uitgever persoonlijk overhandigd aan de ouders van Theo van Gogh in Wassenaar, die de boeken met belangstelling in ontvangst namen en later, zoals reeds vermeld, nog twee exemplaren bestelden. Voor hen schreef Slobodan Mitric de volgende opdracht in zijn boek: “Ik kan uw zoon niet levend terugbrengen, maar wel de waarheid hoe en waarom hij is vermoord kunt u in dit boek nalezen. Ik hoop dat u, als u dit boek gelezen heeft, dit niet in de doofpot laat blijven zitten.”

Dit laatste is ook de boodschap die hij op de achterflap van zijn boek aan de lezers richt: “Voor elke moord, ongeacht over wie het gaat, is het nodig om de waarheid en niets dan de waarheid te vertellen en de waarheid erover te schrijven, of men dit nu leuk vindt of niet. Aan u, geachte lezer, ligt het om deze roman wel of niet te steunen. Maar indien wij zwijgen, zal de moordmachine van de duistere krachten zonder belemmering verder doorgaan met doden: gisteren Theo, morgen een van ons. Niemand heeft het recht – ongeacht of iemand volgens de wet van een staat of religieuze gemeenschap werkelijk de dood verdient – om te doden. Vooral in de zogenaamde vrije democratische wereld, die beweert dat ze de paden van vrijheid en rechtvaardigheid volgt. Laten wij helpen om alle verantwoordelijken voor de moord op Theo van Gogh voor de rechter te dagen.”

Welnu, uit de bovengenoemde opstapeling van feiten en ernstige aanwijzingen die te vinden zijn in “Doodlopende weg”, uit de gedetailleerde aanvullingen  daarop van de auteur en uit de pogingen om die ontmaskeringen hier bij dit monument aan de vrijheid van meningsuiting aan de grote klok te hangen blijkt zonneklaar dat de Nederlands overheid met haar doofpotcultuur, zoal in collusie met de bovengrondse pers en media, niet in het achterhalen van de werkelijk toedracht inzake de moord op Theo van Gogh geïnteresseerd is. Zij maken zich daardoor direct dan wel indirect schuldig aan obstructie van de rechtsgang. Dit wordt nog eens bevestigd door het negeren van het aanbod van de schrijver Slobodan Mitric om (desnoods achter gesloten deuren) op te treden als getuige c.q. ter zake kundige criminoloog bij het door minister Plaskerk aan de CTIVT opgedragen heronderzoek naar de moord op Theo van Gogh en het handelen van de AIVD. 

Moge dit betoog ertoe bijdragen dat in het belang van de waarheid en rechtvaardigheid de onderste steen vooralsnog  boven wordt gehaald opdat daarmee tenminste de gang naar de rechter geen doodlopende weg wordt.