woensdag 19 oktober 2022

HERDENKING MOORD OP THEO VAN GOGH - WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022


Gedeeld met Openba
DEEL 1
LOCATIE: het plaats delict op de Linnaeusstraat schuin tegenover het Hotel Manor, Amsterdam-Oost,
ca. 14.30-15.00 uur
1 MINUUT STILTE
SPREKERS
BLOEMLEGGING
WELKOMSTWOORD EN BERICHT OVER DE VOORTGANG “BURGERINITIATIEF HERDENKINGSSTEEN” DOOR JENNIFER VETTER NAMENS DE ORGANISATOREN
Dit initiatief behelst “een verzoek aan de Gemeenteraad van Amsterdam om op het plaats delict van de moord door Mohammed Bouyeri van Theo van Gogh op 2 november 2004, op de Linnaeusstraat in Amsterdam Oost, een herdenkingssteen te plaatsen. Graag ondertekenen s.v.p.
DEEL 2
LOCATIE: Amsterdamse Oosterpark bij het beeld "DE SCHREEUW"
ca. 15.15-16.00 uur( ongeveer)
1 MINUUT STILTE
BLOEMLEGGING
SPREKER
DE HEER ROBERT JAN KELDER
BERICHT OVER DE VOORTGANG VAN HET BURGERINITIATIEF “SPEAKERS CORNER” NAMENS DE ORGANISATOREN EN TEVENS PRESENTATIE VAN EEN TWEEDE EDITIE VAN DE IN 2012 VERSCHENEN TRUE CRIME “DOODLOPENDE WEG” VAN WIJLEN SLOBODAN R. MITRIC, BETER BEKEND C.Q. MISKEND ALS KARATE BOB, OVER DE MACABERE MACCHIAVELLISCHE ACHTERGRONDEN VAN WAT ALS EEN STAATSLIQUIDATIE MOET WORDEN BESCHOUWD.
Dit initiatief is eveneens gericht aan de Gemeenteraad van Amsterdam en behelst een verzoek om een openbare sprekershoek in te richten bij het monument De Schreeuw in het Amsterdamse Oosterpark ter nagedachtenis aan de moord op Theo van Gogh, kampioen van het Vrije Woord, zoals hij ook wel wordt genoemd.
Beide petities kunnen door iedereen ondertekend worden, met name de inwoners van Amsterdam vanwege de juridische voorwaarden dat er minstens 200 ondertekeningen van Amsterdammers moeten zijn om de petities als burgerinitiatieven op de agenda van de Gemeenteraad te kunnen plaatsen. Beide initiatieven hebben deze quota nog niet bereikt.
SPREKERS
Ieder die zich geroepen voelen iets bij te dragen
Informatie: Deze herdenking is weer een samenwerking tussen Willehalm Stichting te Amsterdam en de Stichting Beeld van Pim, Stichting Vrienden van Pim Fortuyn en de Pim Fortuyn Foundation in Rotterdam (Email: beeldvanpim@live.nl ; ov-pim@live.nl ; Tel. 06-16 83 85 90/ 020 67 11 531) (http://WillehalmInstituut.blogspot.nl;
Email: willehalm@gmail.com; Tel. 06-23 55 95 64).
Op deze blog zijn enkele berichten van eerdere herdenkingen vanaf 2012 te lezen met links naar YouTube opnamen.
INDIEN VAN TOEPASSING - INZAKE CORONA VIRUS GELDEN OOK HIER DE RIVM REGELS

dinsdag 27 oktober 2020

HERDENKING MOORD OP THEO VAN GOGH - Kan die eigenlijk wel plaatsvinden zolang de ware toedracht niet bekend is?

Op 2 november as. organiseert de Amsterdamse Willehalm Stichting i.s.m. de Rotterdamse Pim Fortuyn Stichtingen weer op locatie bij het plaats delict van de moord op de Linnaeusstraat in Amsterdam Oost en voor het monument De Schreeuw in het nabije  Oosterpark de jaarlijkse herdenking van die moord op klaarlichte dag op 2 november 2004 door Mohammed Bouyeri, die als de enige verantwoordelijke voor deze gruwelijke misdaad een levenslange gevangenis straf uitzit.  Maar was dit werkelijk slechts een eenmansactie van een radicale Islamist zonder enige hulp van buiten af, zoals op basis van herhaaldelijke onderzoek van Politie en Justitie over het algemeen nog steeds wordt aangenomen?

 Beslist niet! Tenminste als je de schokkende resultaten van het criminologische onderzoek mag geloven die wijlen Dr. Slobodan R. Mitric, beter bekend c.q. miskend als Karate Bob in zijn true crime Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar topagent Theo van Gogh heeft vermoord heeft verwoord. Deze werkelijkheidsroman werd  door de uitgever Robert Jan Kelder van de Stichting Uitgeverij Willehalm Instituut vanaf 2012 jaarlijks tijdens de herdenking voor het monument De Schreeuw gepresenteerd, waarvan de meeste op de blog Doodlopende weg te lezen en enkele, zoals “Waarom Theo van Gogh werkelijk geofferd werd!” uit 2014 op YouTube te zien zijn.

In 2016 volgde vlak voor de dood van de schrijver de Engelse vertaling Dead End Street – Why the Dutch Secret Service Murdered Their Top Secret Agent Theo van Gogh, waarvan tevens een aantal hoofstukken op deze blog Dead End Street en de presentatie voor het monument dat jaar “Can de Islamization of Europe Still Be Halted?” op YouTube te bekijken zijn. In dat jaar werd ook het monument De Schreeuw tot Speakers Corner van Amsterdam uitgeroepen ter nagedachtenis van Theo van Gogh als martelaar van het Vrije Woord en contact opgenomen met de Gemeente om die plek zodanig vorm te geven en ontstond een jaar later het idee om op het plaats delict een gedenksteen in het plaveisel te laten plaatsen.

 Zoals in het onderstaande programma van de herdenking te lezen is, zal Jennifer Vetter van de Stichtingen Beeld van Pim en Vrienden van Pim Fortuyn, die  dit al organiseren vanaf 2004, bij het plaats delict over de voortgang van het gedenksteenproject informeren en zal Robert Jan Kelder bij het monument over het burgerinitiatief  “Speakers Corner” uitsluitsel geven. Tevens zal laatstgenoemde een tweede editie van het tot nu toe door de bovengrondse media en pers doodgezwegen komplotpraktijkverslag Doodlopende weg aankondigen, waarin onthuld wordt dat de moord op Theo van Gogh geen eenmansactie maar een verkapte staatsliquidatie was en dat dus pas wanneer dit eindelijk door verder onafhankelijk onderzoek boven water wordt gehaald en vast komt te staan de moord op Theo van Gogh werkelijk herdacht kan worden.

 (Noot: De herdenking zal op de FB pagina van de uitgever live gestreamd worden en later op YouTube te zien zijn. Zie het programma voor meer info.)


PROGRAMMA

DEEL I

LOCATIE: het plaats delict op de Linnaeusstraat schuin tegenover het Hotel Manor, Amsterdam-Oost, ca. 14.30-15.00 uur

1 MINUUT STILTE

BLOEMLEGGING

WELKOMSTWOORD EN BERICHT OVER DE VOORTGANG “BURGERINITIATIEF HERDENKINGSSTEEN” DOOR JENNIFER VETTER NAMENS DE ORGANISATOREN

Dit initiatief behelst een verzoek aan de Gemeenteraad van Amsterdam om op het plaats delict van de moord door Mohammed Bouyeri van Theo van Gogh op 2 november 2004, op de Linnaeusstraat in Amsterdam Oost, een herdenkingssteen te plaatsen. Graag ondertekenen s.v.p.

 LINK: http://herdenkingssteen.petities.nl

 SPREKERS/ZANGERS: Robert Jan Kelder, Jack Terrible e.a. die zich geroepen voelen iets kort bij te dragen 

DEEL II

 LOCATIE: Amsterdamse Oosterpark bij het monument "DE SCHREEUW" ca. 15.15-16.00 uur

 1 MINUUT STILTE

 BLOEMLEGGING

 BERICHT OVER DE VOORTGANG VAN HET  BURGERINITIATIEF “SPEAKERS CORNER VOOR HET VRIJE WOORD” DOOR ROBERT JAN KELDER NAMENS DE ORGANISATOREN

 Dit initiatief is eveneens gericht aan de Gemeenteraad van Amsterdam en behelst een verzoek om een openbare sprekershoek in te richten bij het monument De Schreeuw in het Amsterdamse Oosterpark ter nagedachtenis aan de moord op Theo van Gogh, martelaar van het Vrije Woord.

 LINK: http://sprekershoek.petities.nl

 Beide petities kunnen door iedereen ondertekend worden, met name de inwoners van Amsterdam vanwege de juridische voorwaarden dat er minstens 200 ondertekeningen van Amsterdammers moeten zijn om de petities als burgerinitiatieven op de agenda van de Gemeenteraad te kunnen plaatsen. Beide initiatieven hebben deze quota nog niet bereikt. 

TEVENS AANKONDIGING VAN EEN TWEEDE EDITIE VAN DE BIJ DE HERDENKING VANAF 2012 VOOR HET MOUNMENT JAARLIJKS GEPRESENTEERDE TRUE CRIME “DOODLOPENDE WEG” VAN WIJLEN SLOBODAN R. MITRIC, BETER BEKEND C.Q. MISKEND ALS KARATE BOB, OVER DE MACCHIAVELLISCHE ACHTERGRONDEN VAN DE MOORD OP THEO VAN GOGH  DAT IN DIT TOT NU TOE DOODGEZWEGEN KOMPLOTPRAKTIJKVERSLAG ALS EEN VERKAPTE STAATSLIQUIDATIE WORDT ONTHULD.

 SPREKERS/ZANGERS: Jack Terrible e.a. die zich geroepen voelen iets bij te dragen

Informatie: Deze herdenking is weer een samenwerking tussen de Stichting Beeld van Pim, Stichting Vrienden van Pim Fortuyn en de Pim Fortuyn Foundation in Rotterdam (Email: beeldvanpim@live.nl ov-pim@live.nl ; Tel. 06-16 83 85 90/ 020 67 11 531)  en de Willehalm Stichting te Amsterdam (http://WillehalmInstituut.blogspot.nl; Email: willehalm@gmail.com; Tel. 06-23 55 95 64).

Op http://doodlopende-weg.blogspot.nl  zijn enkele berichten van eerdere herdenkingen vanaf 2012 te lezen met links naar YouTube opnamen evenals hoofdstukken uit het boek “Doodlopende weg”.

 Noot: Uiteraard zullen de organisatoren de deelnemers erop wijzen om de anderhalf meter afstand in acht te nemen.

(Wijzigingen voorbehouden)

donderdag 2 november 2017

DE LIQUIDATIE VAN THEO VAN GOGH WAS GEFINANCIERD DOOR DE ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP EN IN AMSTERDAM GEFACILITEERD DOOR DE OVERHEID – MOHAMMED BOUYERI WAS SLECHTS DE UITVOERDERNoot: Onderstaande tekst werd in 2014 geschreven door Slobodan R. Mitric, beter bekend als Karate Bob, auteur van het bij de herdenking voor het monument De Schreeuw in het Oosterpark in 2012 gepresenteerde misdaadsverslag “Doodlopende weg - Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top agent Theo van Gogh heeft vermoord” [1].  Omdat Mitric in deze tekst schrijft getuige te zijn van openbare gebeurtenissen i.v.m. de moord op Theo van Gogh en tevens verklaart bereid te zijn om ook daarover persoonlijk te getuigen in het door (oud)minister Plaskerk in 2014 aangezwengelde heronderzoek naar deze moord, deelde ik als uitgever van Mitric dit op 31 oktober 2014 in een brief aan de “Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten” mee.[2] Tevens werden er presentatie-exemplaren aan de Commissie en aan officier van justitie Fritz van Straelen gestuurd met een verzoek om Mitric op basis van zijn aanwijzingen op te roepen als getuige. Dit aanbod werd totaal genegeerd en is sinds 25  november jl. ook niet meer actueel, daar op deze datum de 10de Dan Karatemeester en vriend van Theo van Gogh, in barre armoede en mede door een schrijnend gebrek aan medische verzorging, aan een hartfalen in het OLVG in Amsterdam-Oost is gestorven. Hier volgt nu zijn tekst die als email in mijn bezit is (RJK):

De feiten: Twee dagen voor de moord op Theo van Gogh werd er geld in Amsterdam verzameld voor de moordenaar Mohammed Bouyeri.
Er zijn bewijzen van een levende Nederlandse getuige, die zou kunnen bevestigen dat tientallen winkeliers in de Javastraat geld aan Mohammed Bouyeri hebben gegeven.
Daaronder bevond zich de baas van een wasserette, een Pakistaanse man met een zeer opvallende lange baard, die de Engelse nationaliteit bezit en die voor zijn winkel in de Javastraat Mohammed Bouyeri op de hand gekust en een grote stapel geldbiljetten heeft gegeven. Ook een Irakees, een paar winkels verder van die wasserette richting de spoortunnel op de Javastraat, heeft een stapel geldbiljetten aan Mohammed Bouyeri gegeven. Mohammed Bouyeri was gekleed in een wit gewaad versierd met allerlei Arabisch gedoe. (een Arabist Prof. Dr. R. B. heeft verklaard dat deze kleding door uitgekozen moslims gedragen wordt die een moord gaan plegen). Mohammed Bouyeri was tijdens zijn bezoek aan de Javastraat  vergezeld door twee forse bodyguards van Arabische afkomst. (Beide heren hebben een aantal dagen na de liquidatie van Theo van Gogh een ontmoeting gehad met een imam in  Macdonalds op de Van Zwindenstraat - Dappermarkt.)

Hier is sprake van een liquidatie die gefinancierd werd door honderden islamieten in Amsterdam met donaties aan de gekozen moordenaar Mohammed Bouyeri.
[Publicist en vriend van Theo van Gogh] Theodorus Cornelis Holman was een van de eerste mensen in Nederland die al deze dingen wist. Ook Theo’s compagnon Gijs van de Westerlaken, die ik persoonlijk ken, wist van deze dingen. An hen beiden waren een aantal keren pamfletten gegeven, waarin stond dat de liquidatie  van Theo van Gogh gefinancierd was door de islamitische gemeenschap in Amsterdam.

Ongeveer een week na de moord op Theo van Gogh werd door een vrouw, die getrouwd is met een van de belangrijkste BVD (AIVD) ambtenaren, verklaard dat Theodorus Cornelis Holman ook lid van de BVD is. Deze informatie is 100% betrouwbaar.
Het is het daarom ook begrijpelijk dat Theodorus Cornelis Holman  de waarheid onder tafel houdt en met dingen in de openbaarheid komt om de waarheid te omzeilen.
Maar hier dienen alleen de belangrijkste feiten  bewezen te worden dat Theo van Gogh is geliquideerd in opdracht van de machtigste islamieten in Amsterdam, waar van tevoren massaal geld werd  verzameld voor de gekozen moordenaar. En wie is wie maakt hier niet uit.
Feit is dat geld om Theo van Gogh te vermoorden vooruit werd betaald door vele moslims.

Officier van justitie Frits van Staelen dient een grondig onderzoek te verrichten naar wat er zich precies heeft afgespeeld op de Javastraat 2 dagen voor de moord op Theo van Gogh. Er zijn honderden mensen die deze ceremonie gezien hebben en er is een Nederlander die ook dat zou kunnen bevestigen, indien de staat  hem veiligheid garandeert.

Wat mij betreft: ik heb geen enkel belang om deze zaak anders te doen lijken dan hoe het werkelijk gebeurd is.

Ik ben bereid om onvoorwaardelijk over deze dingen onder ede te verklaren bij een rechter. Ik hoop dat alle moordenaars van Theo van Gogh opgepakt en bij de rechtbank gebracht worden en ook diegenen die deze zaak bewust onder tafel willen houden – onder anderen ex-burgemeester Job Cohen, [voormalige] staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Fred Teeven, Theodorus Cornelis Holman en zo voort en zo voort.

Hoogachtend,
Slobodan Radojev Mitric

WORLD DIRECTOR RESERVE POLICE-INTERNATIONAL
[1] Deze tekst zal voorgelezen worden tijdens de herdenking op 2 november 2017 bij het monument De Schreeuw. Sinds de uitgave van het boek van Mitric in 2012 is er elk jaar op 2 november ruim aandacht aan besteed, zoals na te lezen is op deze blog. Op 2 november in 2016 vond bij het monument ook de presentatie plaats van een Engelse versie onder de titel Dead End Street –Why the DutchSecret Service Murdered Its Top Secret Service Agent Theo van Gogh  Beide (e)-boeken zijn verkrijgbaar van de Uitgeverij Willehalm (info@willehalm.nl). Het verzoek aan de gemeente Oost om deze plek tot Speakers Corner van Nederland om te vormen is blijkbaar nog steeds in behandeling.
[2] Zie de complete tekst van die brief in het artikel  “Obstructie van de rechtsgang –Doofpotcultuur van Justitie c.q. de AIVD verhindert een correcte rechtsgang inzake de moord op Theo van Gogh”  Deze brief werd deels voorgelezen bij de herdenking op 2 november 2015.

maandag 7 november 2016

Herdenking van de moord op Theo van Gogh 2016: Monument De Schreeuw uitgeroepen tot Speakers Corner van Nederland

Cultureel persbericht van de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.)


Bij de jaarlijkse herdenking op woensdag 2 november van de moord op Theo van Gogh werd het monument De Schreeuw tot Speakers Corner van Nederland uitgeroepen en heeft de Gemeente Amsterdam Oost intussen een verzoek in behandeling genomen om de al bestaande sprekershoek in het Amsterdamse Oosterpark naar het monument te verplaatsen.  (Update: Deze petitie werd slechts door een tiental mensen ondertekend en verzandde in het niets. Intussen is een nieuwe opgestart.)  Klokkenluiders van allerlei pluimage en andere ridders van het vrije woord (m/v/) worden bij deze vanaf nu uitgenodigd om op die plek het hele jaar door hun verhaal te doen (als er niet meer dan 100 personen worden verwacht is desgewenst een melding voor een klein evenement twee weken van tevoren aan de Gemeente voldoende).  Zodoende wordt er een traditie voortgezet die het door Jeroen Henneman ontworpen monument voor de vrijheid van meningsuiting eigenlijk al verkreeg sinds het op 19 maart 2007 werd onthuld ter nagedachtenis aan Theo van Gogh, en de cabaretier Hans Teeuwen de spits afbeet met een lied voor het vrije woord. Een beknopt verslag van Robert Jan Kelder.
Tijdens het eerste deel van de herdenking op het plaats delict op de Linnaeusstraat hielden na de bloemlegging en een minuut stilte drie sprekers korte toespraken, die op hier op YouTube te zien zijn. Jennifer Vetter van de stichtingen Beeld van Pim en Vrienden van Pim Fortuyn en een van de organisatoren riep uit tot het heropenen van het onderzoek naar de moord op Theo van Gogh. Robert Jan Kelder, uitgever van de in 2012 verschenen true crime Doodlopende weg - Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheimagent Theo van Gogh heeft vermoord van Slobodan Radojev Mitric (Karate Bob), verwees naar de erbarmelijke omstandigheden waarin zijn ernstig zieke schrijver verkeert en beschuldigde de Nederlandse staat c.q. het ministerie van Justitie vanwege het negeren van de in dit boek sinds 2012 o.m. op deze plek aangedragen nieuwe feiten van belemmering van de rechtsgang, iets dat hij als een bedenkelijk symptoom voor de teloorgang van de rechtsstaat betitelde. Alexandra, hoofdredactrice van de website Niburu.co ging in die trend verder door namens de belaagde klokkenluider Micha Kat, die Theo van Gogh als zijn leermeester beschouwt en niet fysiek aanwezig kon zijn, te spreken over de vraag “Hoe zou de Zaak-Demmink zijn verlopen als Theo Van Gogh nog had geleefd?”
Het tweede deel van de herdenking vond als vanouds plaats voor het monument zelf waar Jennifer Vetter het gebeuren inleidde. Na een minuut stilte vestigde ze met een korte herdenking aan de vermoorde ridder van het vrije woord de door Peter Rissing ontworpen herdenkingsposter en een rode tulp aan het monument, stak een kaars aan (hier op YouTube te zien). Daarna sprak ze o.m. over het belang van vrije meningsuiting (hier op YouTube te zien) en gaf het woord aan Robert Jan Kelder. Deze las ter verdere onderbouwing van zijn eerdere constatering van de teloorgang van de rechtsstaat een tekst voor uit het boek Doodlopende weg onder de titel  “De moord op Theo van Gogh was een actie gefinancierd door de islamitische gemeenschap in Amsterdam - Mohammed Bouyeri was slechts de uitvoerder”. Om aan te tonen dat de Islamisering van Europa geen fabeltje is en als een product van islamofobie weggedrukt kan worden, voerde hij uit dat het motief voor de moord op Theo van Gogh tweevoudig was. Enerzijds de opgekropte woede van de Islamitische gemeenschap over de uitspraak van Theo van Gogh over de naamgeving van zijn varken naar hun God Allah (en zijn aandeel van de film Submission met Ayan Hirsi Ali) die in hun ogen de doodstraf verdiende, en anderzijds het feit dat zowel de geheime dienst alsook de politiek een bloedige opstand van de islamieten in het land en daarbuiten vreesden en deze islamitische moordplannen voor hun eigen doeleinden gebruikten om op deze manier, als het mindere van twee euvels, de zelfbenoemde dorpsgek te laten opruimen.
Aan het eind van zijn betoog (dat hier op YouTube te zien is) riep hij onder algemene goedkeuring het monument voor de vrijheid van meningsuiting uit tot Speakers Corner van Nederland en vroeg hij de Gemeente Amsterdam-Oost om de  reeds bestaande sprekershoek naar deze plek verplaatsen, een verzoek dat inmiddels ingediend en onder behandeling is. (Belangstellenden kunnen dit verzoek ondersteunen door een petitie daaromtrent te ondertekenen.) (Update: niet meer van toepassing) Daarna spraken onder meer Theresa Geissler (zie voor de tekst en foto’s van haar betoog E.J. Bron) en (nogmaals) Alexandra namens Micha Kat (zie een opname van haar betoog op Niburu.co).
Op de bange vraag, die de Servische schrijver Dusan Luzanski, een lid van de Maltese ridderorde, in zijn voorwoord op Doodlopende weg stelde, namelijk: Is de opmars van de islamisering van Europa nog te stuiten, nog op de vraag wat de rol daarbij zou kunnen zijn van de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.), die in de culturele persberichten van 23 en 31 oktober als de andere organisator van de herdenking genoemd wordt, ging Kelder in. Dit gebeurde pas in het derde, Engelse deel van de herdenking: de presentatie van de Engelse vertaling van Doodlopende weg onder de titel Dead End Street, een presentatie die onder de titel Can the Islamization of Europe Still Be Halted?” binnenkort op YouTube te zien zal zijn.

Noot: Dit boek is alleen verkrijgbaar via de boekhandel of direct van de uitgever via info@willehalm.nl 

DE MOORD OP THEO VAN GOGH WAS EEN ACTIE GEFINANCIERD DOOR DE ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP IN AMSTERDAM - MOHAMMED BOUYERI WAS SLECHTS DE UITVOERDER

Noot: Deze tekst stamt grotendeels uit de lezing onder de titel „Obstructie van de Rechtsgang -  Doofpotcultuur van Justitie c.q. de AIVD verhindert een correcte rechtsgang inzake de moord op Theo van Gogh“ die ik als uitgever van het boek Doodlopende weg - Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top agent Theo van Gogh heeft vermoord van Slobodan Radojev Mitric (bekend als Karate Bob)  op 2 november 2015 bij de herdenking naast het monument De Schreeuw in het Oosterpark heb gehouden en hier te lezen is. Bij de herdenking op 2 november 2016  heb ik hem in zijn geheel voorgelezen en becommentarieerd om aan te tonen dat de islamisering van Europa geen  fabeltje is, zoals soms wordt beweerd, en dat deze met haar ideaal van een theocratie onder het bewind van Mufti’s een bedreiging vormt voor onze ook van binnen uit bedreigde rechtsstaat.

Hier valt nog te melden dat de schrijver Theodoor Holman van [de op VPRO in 2014 uitgezonden docudrama over de achtergrond van de moord op Theo van Gogh  “Het Spel van de Wolf”, tevens wel degelijk op de hoogte moet zijn geweest van het boek Doodlopende weg of tenminste het in zijn bezit heeft, sinds ongeveer een half jaar na het verschijnen daarvan in februari 2012, de vader van Theo van Gogh, Johan van Gogh, een oud-medewerker van de BVD (voorloper van de AIVD), twee exemplaren bij mij had besteld, waarvan er, volgens eigen zeggen, een voor Holman was bestemd. Deze columnist bij Het Parool en radiopresentator van het programma OBA Live in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam heeft er m.i. echter geen enkel woord aan vuil gemaakt. Heeft misschien ook hij iets te verbergen? Jazeker, d.w.z. als je de woorden van de schrijver van Doodlopende weg  mag geloven die hij in een email aan mij schreef en die ik bij de herdenking op 2 november 2014 in zijn geheel onder de titel “De moord op Theo van Goh was een actie van de islamitische gemeenschap - Mohammed Bouyeri was slechts een uitvoerder" voorgelezen heb en daarna ook als document 2 op deze blog Doodlopende weg heb geplaatst:

„De feiten:
T
wee dagen voor de moord op Theo van Gogh werd er geld in Amsterdam verzameld voor de moordenaar Mohammed Bouyeri.
Er zijn bewijzen van een levende Nederlandse getuige, die zou kunnen bevestigen dat tientallen winkeliers in de Javastraat geld aan Mohammed Bouyeri hebben gegeven.
Daaronder bevond zich de baas van een wasserette, een Pakistaanse man met een zeer opvallende lange baard, die de Engelse nationaliteit bezit en die voor zijn winkel in de Javastraat Mohammed Bouyeri op de hand gekust en een grote stapel geldbiljetten heeft gegeven. Ook een Irakees een paar winkels verder van die wasserette richting de spoortunnel op de Javastraat heeft een stapel geldbiljetten aan Mohammed Bouyeri gegeven.
Mohammed Bouyeri was gekleed in een wit gewaad versierd met allerlei Arabisch gedoe. (een Arabist Prof. Dr. R. B. heeft verklaard dat deze kleding door uitgekozen moslims gedragen wordt die een moord gaan plegen).
Mohammed Bouyeri was tijdens zijn bezoek aan de Javastraat  vergezeld door twee forse bodyguards van Arabische afkomst. (Beide heren hebben een aantal dagen na de liquidatie van Theo van Gogh een ontmoeting gehad met een imam in  Macdonalds op de Van Zwindenstraat - Dappermarkt.)
Hier is sprake van een liquidatie, die gefinancierd werd door honderden islamieten in Amsterdam met donaties aan de gekozen moordenaar Mohammed Bouyeri.

Theodorus Cornelis Holman was een van de eerste mensen in Nederland die al deze dingen wist. Ook Theo’s compagnon Gijs van de Westerlaken, die ik persoonlijk ken, wist van deze dingen. An hen beiden waren een aantal keren pamfletten gegeven, waarin stond dat de liquidatie  van Theo van Gogh gefinancierd was door de islamietische gemeenschap in Amsterdam.
Ongeveer een week na de moord op Theo van Gogh werd door een vrouw, die getrouwd is met een van de belangrijkste BVD (AIVD) ambtenaren, verklaard dat Theodorus Cornelis Holman ook lid van de BVD is. Deze informatie is 100% betrouwbaar.
Het is het daarom ook begrijpelijk dat Theodorus Cornelis Holman  de waarheid onder tafel houdt en met dingen in de openbaarheid komt om de waarheid te omzeilen. (Tot hier werd deze brief verleden jaar op 2 november voorgelezen. Hij ging als volgt verder).

Maar hier dienen alleen de belangrijkste feiten  bewezen te worden dat Theo van Gogh is geliquideerd in opdracht van de machtigste islamieten in Amsterdam, waar van tevoren massaal geld werd  verzameld voor de gekozen moordenaar. En wie is wie maakt hier niet uit.
Feit is dat geld om Theo van Gogh te vermoorden vooruit werd betaald door vele moslims.
Officier van justitie Frits van Staelen dient een grondig onderzoek te verrichten naar wat er zich precies heeft afgespeeld op de Javastraat 2 dagen voor de moord op Theo van Gogh.

Er zijn honderden mensen die deze ceremonie gezien hebben en er is een Nederlander die ook dat zou kunnen bevestigen, indien de staat  hem veiligheid garandeert.
Wat mij betreft: ik heb geen enkel belang om deze zaak anders te doen lijken dan hoe het werkelijk gebeurd is.

Ik ben bereid om onvoorwaardelijk over deze dingen onder ede te verklaren bij een rechter.
Ik hoop dat alle moordenaars van Theo van Gogh opgepakt en bij rechtbank gebracht worden en ook diegenen die deze zaak bewust onder tafel willen houden – onder anderen ex-
burgemeester Job Cohen, -staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Fred Teeven, Theodorus Cornelis Holman en zo voort en zo voort.

Hoogachtend,
Slobodan Radojev Mitric


WORLD DIRECTOR RESERVE POLICE-INTERNATIONAL”

maandag 31 oktober 2016

Monument De Schreeuw wordt uitgeroepen tot Speakers Corner van Nederland

Cultureel Persbericht Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.)Bij de herdenking op woensdag 2 november as. van de moord op Theo van Gogh bij het monument De Schreeuw zal door vertegenwoordigers van de stichtingen Beeld van Pim en Vrienden van Pim Fortuyn alsook de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.) deze plek in het Amsterdamse Oosterpark uitgeroepen worden tot Speakers Corner van Nederland. Dit is het eigenlijk in zekere zin altijd al geweest sinds het monument werd opgericht in 2007 onder de actieve deelname van die politici [met name de toenmalige burgemeester Job Cohen] die, volgens Doodlopende weg, nota bene hadden besloten dat Theo opgeruimd moest worden voor het grotere goed [zie mijn commentaar onderaan.]  Degenen die daarbij niet aanwezig kunnen zijn, worden uitgenodigd om de petitie aan de gemeente Amsterdam om een dergelijk publiek sprekerspodium in te richten voor de vrijheid van meningsuiting als eerbetoon en ter nagedachtenis aan de vermoorde “ridder van het vrije woord” op internet te ondertekenen. (Update: Deze petitie haalde zijn doel niet en is vervangen door een nieuwe.)
Bij de herdenking zal naast Robert Jan Kelder, indiener in 2014 van een petitie aan koning Willem-Alexander voor het instellen van een Ridderorde van het Woord en uitgever in 2012 van de true crime “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheim agent Theo van Gogh heeft vermoord” van de voormalige top contra-inlichtingen agent Dr. Slobodan R. Mitric (beter bekend als Karate Bob) ook Alexandra, hoofdredactrice van Niburu.co  het woord voeren. Zij zal namens klokkenluider Micha Kat, die Theo van Gogh als zijn leermeester beschouwt en niet fysiek aanwezig kan zijn, een betoog houden onder de titel “Hoe zou de Zaak-Demmink zijn verlopen als Theo Van Gogh nog had geleefd?”
Na het Nederlandse deel van de herdenking rond 16.00 uur zal Kelder onder de titel “Can the Islamization of Europe Still Be Halted? de vorig jaar aangekondigde Engelse uitgave Dead End Street – Why the Dutch Secret Service Murdered Their Top Secret Service Agent Theo van Gogh presenteren van het boek van Slobodan Mitric, die vanwege zijn slechte fysieke gezondheid en veiligheidsoverwegingen (weer) niet aanwezig zal zijn. Moge het een gedenkwaardige herdenking worden.

Allen die zich geroepen voelen om te spreken zijn hierbij van harte uitgenodigd. Graag een email aan de organisatoren sturen: beeldvanpim@live.nl ; ov-pim@live.nl ; info@willehalm.nl

De Engelse versie van dit bericht kan hier worden gelezen. 

Voor meer informatie: St. Pim Fortuyn, 06-1683 8590; St. Willehalm 06-2355 9564Graag dit bericht doorzenden en/of op uw site plaatsen.

zondag 23 oktober 2016

Herdenking 2 november 2016 van de moord op Theo van Gogh

 Persbericht Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.)


Op woensdag 2 november as. nodigen de stichtingen Beeld van Pim en Vrienden van Pim Fortuyn alsook de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.) weer uit tot deelname aan de herdenking bij het plaats delict op de Linnaeus straat in Amsterdam Oost en bij het monument De Schreeuw in het Amsterdamse Oosterpark.


Bij de herdenking zal ook Robert Jan Kelder, uitgever in 2012 van de true crime “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheim agent Theo van Gogh heeft vermoord” van de voormalige contra-inlichtingen agent Dr. Slobodan R. Mitric (beter bekend als Karate Bob) weer spreken. Hij zal aanknopen aan zijn vorig jaar gehouden betoog: “Obstructie van de rechtsgang – Doofpotcultuur van Justitie c.q. de AIVD verhindert een correcte rechtsgang inzake de moord op Theo van Gogh” en ook dieper ingaan op vraag “Valt de huidige opmars van de Islamisering van Europa nog te stuiten?” die de Servische oud-journalist en schrijver Dusan Luzanski in zijn Voorwoord op het boek Doodlopende weg stelt.

Na het Nederlandse deel van de herdenking zal rond 16.00 uur Kelder de vorig jaar aangekondigde Engelse uitgave Dead End Street – Why the Dutch Secret Sevice Murdered Their Top Secret Service Agent Theo van Gogh presenteren van het boek van Slobodan Mitric, die vanwege zijn slechte fysieke gezondheid en veiligheidsoverwegingen (weer) niet aanwezig zal zijn. Moge het een gedenkwaardige herdenking worden.

Allen die zich geroepen voelen om te spreken zijn hierbij van harte uitgenodigd. Graag een email aan de organisatoren sturen: beeldvanpim@live.nl ; ov-pim@live.nl ; info@willehalm.nl

Voor meer informatie: St. Pim Fortuyn, 06-1683 8590; St. Willehalm 06-2355 9564

Graag dit bericht doorzenden en/of op uw site plaatsen.