zondag 26 oktober 2014

"Waarom Theo van Gogh werkelijk geofferd werd!" - 3de voordracht van Robert Jan Kelder op 02/11 voor De Schreeuw in het Oosterpark

Amsterdam, 25 oktober 2014 – Na de eerste, op Radio AMSTERDAM FM persoonlijk aangekondigde en gefilmde voorlezing op 2 november 2012 voor het monument De Schreeuw in het Amsterdamse Oosterpark van drie hoofdstukken uit het eerder dat jaar verschenen boek “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheimagent Theo van Gogh heeft vermoord” van Slobodan Mitric, beter bekend als Karate Bob, door de uitgever Robert Jan Kelder, gevolgd door een tweede, eveneens gefilmde voorlezing “Orders van hogerhand!” aldaar een jaar later, zal nu op 2 november as. Kelder zijn 3de lezing “Waarom Theo van Gogh werkelijk geofferd werd!” houden.

In deze als klein evenement bij de Gemeente Amsterdam aangemelde voordracht van 14.30 tot 15.30 uur met ruimte voor discussie zal een concreet antwoord worden gegeven op de hamvraag “Wie zat er achter de moord op Theo van Gogh?” die zich Thomas Ross in de ondertitel van zijn boek “De tweede november” stelt en die nu alom de ronde doet sinds de recente uitspraak van hoofdofficier van justitie Frits van Staelen “Ik ben ervan overtuigd dat Mohammed Bouyeri niet alleen gehandeld heeft” en na het verschijnen van het docudrama “02/11 – Het Spel van de Wolf” van Theodoor Holman en Gijs van de Westelaken waaruit blijkt dat Theo van Gogh als “collateral damage” geofferd moest worden voor het landsbelang dan wel voor de CIA.

Gezien de opstapeling van sterke vermoedens dan wel aanwijzingen dat er veel meer aan de hand was dan tot nu toe mondjesmaat door de overheid is toegegeven, kan ook de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten er niet om heen om de bevindingen van de werkelijkheidsroman “Doodlopende weg” in haar door minister Plaskerk aangekondigd heronderzoek in deze moordzaak erbij te betrekken, en bij voorkeur de noodlijdende en doodzieke, voormalige  top contra-inlichtingen agent Karate Bob nog bij leven uit te nodigen om, desnoods achter gesloten deuren, te getuigen op welke eigen frappante waarnemingen en opgenomen en gefilmde geheime voorvallen hij zijn opzienbarende onthullingen heeft gebaseerd.

Deze derde manifestatie ter herdenking van de moord op Theo van Gogh is na de recente presentatie van het boek “Een nieuwe economische orde – Rudolf Steiners sociale organica” van Herbert Witzenmann op 29 september j.l. in de raadszaal van de Beurs van Berlage de laatste in een reeks van culturele manifestaties in het kader van de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.). Hiertoe is op 28 mei jl. een door 13 (nu 15) personen ondertekende petitie aan koning Willem-Alexander ingediend om als grootmeester van de Militaire Willemsorde een  Civiele Orde van het Vrije Woord in te stellen ter herstel van de Nederlandse rechtsstaat middels het nieuwe beschavingsprincipe de sociale organica en ter bevordering en bescherming van "Het Nieuwe Christendom". De petitie werd door de koning ter behandeling aan Minister Plaskerk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doorgegeven die op zijn beurt schreef binnen het normale tijdbestek van drie ã vier weken een antwoord te geven, hetgeen niet gebeurd is. (RJK)

Noot: De Engelse versie van dit bericht "Why Theo van Gogh Was Really Sacrificed!" is hier te lezen; zie ook een bijna 2 uur lang interview  op Radio Dieperick van 20 april 2012  (intussen verwijderd).

Infoinfo@willehalm.nl; tel. 020-6944572

Geen opmerkingen:

Een reactie posten