woensdag 24 oktober 2012

Slobodan Mitric's boeken veroorzaken paniek in BelgradoAmsterdam, 2 feb. 2012 - De Nederlandse overheid heeft onlangs beweerd in zijn zoveelste poging om de voormalige Joegoslavische contra-inlichtingenagent Dr. Slobodan Mitric uit te leveren, dat het na zoveel jaren en een meer democratische regime, nu veilig is voor hem om terug te keren naar zijn thuisland. Mitric (hier afge-beeld met zijn vrouw, de in 2006 overleden vrije kunstenares Iris), die in 1973 naar het Westen over-liep na het weigeren van een opdracht van Tito om in Brussels een van diens tegenstanders te liquideren, de secretaris-generaal van de marxistisch-leninis-tische communistische partij Vladimir Dapcevic, heeft van zijn kant heeft altijd beweerd en sterk geprotesteerd dat dit verre van de waarheid is en helaas is het daar blijkbaar niet eens veilig zijn voor zijn boeken ...

In het Servische artikel [zie link onderaan] met de titel "Verdacht pakketje voor procureur generaal" wordt beweerd dat het enkele pakket voor Vladimir Vukcevic, officier van justitie voor oorlogsmisdaden ongefrankeerd was, geen postzegels etc., maar als degene die het vanaf Amsterdam per aangetekende post heeft opgestuurd, kan ik getuigen dat  dit niet waar is. Er waren niet alleen één maar twee pakketten, die in totaal zeven boeken met de volgende titels bevatten: 1. Geheim agent van Tito; 2. Tito's moord machine, 3. Operation Twins (deel 1); 4. De Gouden Tip - De verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G. J. Heijn; 5.  Help! Ze hebben me gekid-napped! Lady Di;  6. 911: The Accusation – Bringing the Guilty to Justice en 7. De Servische versie van Doodlopende weg - Waarom de Nederlandse geheime dienst haar  top geheimagent Theo van Gogh heeft vermoord, dat binnen--kort in het Nederlands verschijnt.
De reden dat Mitric, zoals hij me vertelde, deze boeken heeft verstuurd naar de officier van justitie voor oorlogs-misdaden in Belgrado was, zodat deze  criminologisch onderzoek en eventueel gerechtelijke procedures kon gaan starten met betrekking tot niet alleen de ontvoering- en moordgevallen vermeld in de twee boeken over het moorddadige regime van Tito, maar ook m. b.t. de andere, nog onopgeloste  internationale gevallen die in de true crime boeken van Mitric aan de orde worden gesteld. Maar het is veilig om te veronderstellen dat de eerste twee titels nooit op hun plaats van bestemming zijn aangekomen. [Dit bleek niet waar te zijn.]
We hebben de droevige en ontnuchterende ervaring gehad dat de Nederlandse, Engelse en Amerikaanse gerechtelijke instanties in de loop der jaren volledig stil zijn gebleven en tot nu toe geweigerd hebben om op enigerlei wijze te handelen, net zoals de media en de pers in deze landen deze ‘block-busters’ doodgezwegen hebben.
Het is dan ook te hopen dat dit incident deze lange impasse en black-out zal doorbreken en eindelijk deze belangrijke zaken naar voren zal brengen, en tegelijker-tijd enige aandacht zal besteden aan de schandalige behandeling die de ernstig zieke en ook
financieel noodlijdende Slobodan Mitric in ons land door de overheid heeft moeten ondergaan, inclusief het feit dat zijn voorgenomen deportatie, zoals nu pas bekend is geworden blijkbaar op verzoek van de Servische regering, niet alleen volkomen onmenselijk, maar ook illegaal is, een land onwaardig dat beweert te zijn gebaseerd op de beginselen van de rechtsstaat. (RJK)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten