woensdag 24 oktober 2012

Colofon


Doodlopende weg is een vertaling uit het Servische origineel dat door de schrijver zelf in het Cyrilisch onder de titel ЋОРАВИ СОКАК en in het Latijns als ĆORAVI SOKAK bij zijn Uitgeverij L’Atelier de la Liberté in januari 2012 te Amsterdam is uitgebracht. Binnenkort zal ook een Engelse vertaling onder de titel Dead End Street - Why the Dutch Secret Service Murdered Its Top Secret Service Agent Theo van Gogh het licht zien.


© Nederlandse vertaling: Uitgeverij Willehalm Instituut

Vertaling: Nadin Jovanovic
Lector: Ton Majoor
Redactie en opmaak binnenwerk: Robert Jan Kelder
Ontwerp titelpagina: Slobodan Mitric
Uitvoering omslag: Debby Rooijakkers
Uitvoering binnenwerk: Rick van Poorten
Printing: Scanlaser, Zaandam
Eerste druk: februari 2012


Uitgeverij Willehalm Instituut
P.O. Box 16621
1001 RC Amsterdam


ISBN/EAN: 978-90-73932-23-4

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever.

No part of this work may be reproduced in any form by print, photo, microfilm or any other means without the written permission from the author and the publisher.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten