maandag 7 november 2016

Herdenking van de moord op Theo van Gogh 2016: Monument De Schreeuw uitgeroepen tot Speakers Corner van Nederland

Cultureel persbericht van de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.)


Bij de jaarlijkse herdenking op woensdag 2 november van de moord op Theo van Gogh werd het monument De Schreeuw tot Speakers Corner van Nederland uitgeroepen en heeft de Gemeente Amsterdam Oost intussen een verzoek in behandeling genomen om de al bestaande sprekershoek in het Amsterdamse Oosterpark naar het monument te verplaatsen.  (Update: Deze petitie werd slechts door een tiental mensen ondertekend en verzandde in het niets. Intussen is een nieuwe opgestart.)  Klokkenluiders van allerlei pluimage en andere ridders van het vrije woord (m/v/) worden bij deze vanaf nu uitgenodigd om op die plek het hele jaar door hun verhaal te doen (als er niet meer dan 100 personen worden verwacht is desgewenst een melding voor een klein evenement twee weken van tevoren aan de Gemeente voldoende).  Zodoende wordt er een traditie voortgezet die het door Jeroen Henneman ontworpen monument voor de vrijheid van meningsuiting eigenlijk al verkreeg sinds het op 19 maart 2007 werd onthuld ter nagedachtenis aan Theo van Gogh, en de cabaretier Hans Teeuwen de spits afbeet met een lied voor het vrije woord. Een beknopt verslag van Robert Jan Kelder.
Tijdens het eerste deel van de herdenking op het plaats delict op de Linnaeusstraat hielden na de bloemlegging en een minuut stilte drie sprekers korte toespraken, die op hier op YouTube te zien zijn. Jennifer Vetter van de stichtingen Beeld van Pim en Vrienden van Pim Fortuyn en een van de organisatoren riep uit tot het heropenen van het onderzoek naar de moord op Theo van Gogh. Robert Jan Kelder, uitgever van de in 2012 verschenen true crime Doodlopende weg - Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheimagent Theo van Gogh heeft vermoord van Slobodan Radojev Mitric (Karate Bob), verwees naar de erbarmelijke omstandigheden waarin zijn ernstig zieke schrijver verkeert en beschuldigde de Nederlandse staat c.q. het ministerie van Justitie vanwege het negeren van de in dit boek sinds 2012 o.m. op deze plek aangedragen nieuwe feiten van belemmering van de rechtsgang, iets dat hij als een bedenkelijk symptoom voor de teloorgang van de rechtsstaat betitelde. Alexandra, hoofdredactrice van de website Niburu.co ging in die trend verder door namens de belaagde klokkenluider Micha Kat, die Theo van Gogh als zijn leermeester beschouwt en niet fysiek aanwezig kon zijn, te spreken over de vraag “Hoe zou de Zaak-Demmink zijn verlopen als Theo Van Gogh nog had geleefd?”
Het tweede deel van de herdenking vond als vanouds plaats voor het monument zelf waar Jennifer Vetter het gebeuren inleidde. Na een minuut stilte vestigde ze met een korte herdenking aan de vermoorde ridder van het vrije woord de door Peter Rissing ontworpen herdenkingsposter en een rode tulp aan het monument, stak een kaars aan (hier op YouTube te zien). Daarna sprak ze o.m. over het belang van vrije meningsuiting (hier op YouTube te zien) en gaf het woord aan Robert Jan Kelder. Deze las ter verdere onderbouwing van zijn eerdere constatering van de teloorgang van de rechtsstaat een tekst voor uit het boek Doodlopende weg onder de titel  “De moord op Theo van Gogh was een actie gefinancierd door de islamitische gemeenschap in Amsterdam - Mohammed Bouyeri was slechts de uitvoerder”. Om aan te tonen dat de Islamisering van Europa geen fabeltje is en als een product van islamofobie weggedrukt kan worden, voerde hij uit dat het motief voor de moord op Theo van Gogh tweevoudig was. Enerzijds de opgekropte woede van de Islamitische gemeenschap over de uitspraak van Theo van Gogh over de naamgeving van zijn varken naar hun God Allah (en zijn aandeel van de film Submission met Ayan Hirsi Ali) die in hun ogen de doodstraf verdiende, en anderzijds het feit dat zowel de geheime dienst alsook de politiek een bloedige opstand van de islamieten in het land en daarbuiten vreesden en deze islamitische moordplannen voor hun eigen doeleinden gebruikten om op deze manier, als het mindere van twee euvels, de zelfbenoemde dorpsgek te laten opruimen.
Aan het eind van zijn betoog (dat hier op YouTube te zien is) riep hij onder algemene goedkeuring het monument voor de vrijheid van meningsuiting uit tot Speakers Corner van Nederland en vroeg hij de Gemeente Amsterdam-Oost om de  reeds bestaande sprekershoek naar deze plek verplaatsen, een verzoek dat inmiddels ingediend en onder behandeling is. (Belangstellenden kunnen dit verzoek ondersteunen door een petitie daaromtrent te ondertekenen.) (Update: niet meer van toepassing) Daarna spraken onder meer Theresa Geissler (zie voor de tekst en foto’s van haar betoog E.J. Bron) en (nogmaals) Alexandra namens Micha Kat (zie een opname van haar betoog op Niburu.co).
Op de bange vraag, die de Servische schrijver Dusan Luzanski, een lid van de Maltese ridderorde, in zijn voorwoord op Doodlopende weg stelde, namelijk: Is de opmars van de islamisering van Europa nog te stuiten, nog op de vraag wat de rol daarbij zou kunnen zijn van de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.), die in de culturele persberichten van 23 en 31 oktober als de andere organisator van de herdenking genoemd wordt, ging Kelder in. Dit gebeurde pas in het derde, Engelse deel van de herdenking: de presentatie van de Engelse vertaling van Doodlopende weg onder de titel Dead End Street, een presentatie die onder de titel Can the Islamization of Europe Still Be Halted?” binnenkort op YouTube te zien zal zijn.

Noot: Dit boek is alleen verkrijgbaar via de boekhandel of direct van de uitgever via info@willehalm.nl 

1 opmerking:

  1. Een van de in het boek "Doodlopende weg" genoemde politici die verantwoordelijk is voor de beslissing om de islamitische moordcommando's hun gang te laten gaan om Theo van Gogh te liquideren, en die bij de onthulling in 2007 van het monument De Schreeuw sprak was ook de toenmalige burgemeester Job Cohen. Dit is wat er geschreven is in een betrouwbare bron op het internet over zijn toespraak c.q. rijkelijk vloeiende krokodillentranen op de avond van de moord: "Op november 2, 2004 werd cineast Theo van Gogh vermoord op de Linneausstraat in Amsterdam Op diezelfde avond was er een lawaai demonstratie en herdenking op de Dam. Tienduizenden mensen verzamelden zich op de Dam na een oproep van burgemeester Job Cohen en maakten een cabal met fluitjes, potten en deksels. Cohen sprak tot de mensen: 'Er is een Amsterdammer vermoord. Je vecht met de pen en indien nodig tot aan een rechter. Maar je neemt nooit de wet in je eigen handen. Theo van Gogh werd het zwijgen opgelegd. Dat kunnen we niet accepteren.'" Als dit niet het toppunt van huichelarij is - op basis van de geloofwaardige aanname dat wat Slobodan Mitric heeft geschreven over het afgeluisterde gesprek in de residentie van de burgemeester inderdaad waar is - dan weet ik niet wat is. Dat het wel waar mo├ęt zijn, is het feit dat er helaas geen aanklachten wegens smaad tegen de auteur of mij als de uitgever zijn ingediend. Want als die er wel waren, zou Slobodan naar voren heben kunnen komen in een gerechtshof met zijn bewijzen om zijn gelijk te krijgen, en zou waarschijnlijk de pleuris uitbarsten. Trump heeft niet alleen gelijk dat de corruptie in Amerika uit de voegen barst, want we kunnen er hier ook wat van...

    BeantwoordenVerwijderen