donderdag 2 november 2017

DE LIQUIDATIE VAN THEO VAN GOGH WAS GEFINANCIERD DOOR DE ISLAMITISCHE GEMEENSCHAP EN IN AMSTERDAM GEFACILITEERD DOOR DE OVERHEID – MOHAMMED BOUYERI WAS SLECHTS DE UITVOERDERNoot: Onderstaande tekst werd in 2014 geschreven door Slobodan R. Mitric, beter bekend als Karate Bob, auteur van het bij de herdenking voor het monument De Schreeuw in het Oosterpark in 2012 gepresenteerde misdaadsverslag “Doodlopende weg - Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top agent Theo van Gogh heeft vermoord” [1].  Omdat Mitric in deze tekst schrijft getuige te zijn van openbare gebeurtenissen i.v.m. de moord op Theo van Gogh en tevens verklaart bereid te zijn om ook daarover persoonlijk te getuigen in het door (oud)minister Plaskerk in 2014 aangezwengelde heronderzoek naar deze moord, deelde ik als uitgever van Mitric dit op 31 oktober 2014 in een brief aan de “Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten” mee.[2] Tevens werden er presentatie-exemplaren aan de Commissie en aan officier van justitie Fritz van Straelen gestuurd met een verzoek om Mitric op basis van zijn aanwijzingen op te roepen als getuige. Dit aanbod werd totaal genegeerd en is sinds 25  november jl. ook niet meer actueel, daar op deze datum de 10de Dan Karatemeester en vriend van Theo van Gogh, in barre armoede en mede door een schrijnend gebrek aan medische verzorging, aan een hartfalen in het OLVG in Amsterdam-Oost is gestorven. Hier volgt nu zijn tekst die als email in mijn bezit is (RJK):

De feiten: Twee dagen voor de moord op Theo van Gogh werd er geld in Amsterdam verzameld voor de moordenaar Mohammed Bouyeri.
Er zijn bewijzen van een levende Nederlandse getuige, die zou kunnen bevestigen dat tientallen winkeliers in de Javastraat geld aan Mohammed Bouyeri hebben gegeven.
Daaronder bevond zich de baas van een wasserette, een Pakistaanse man met een zeer opvallende lange baard, die de Engelse nationaliteit bezit en die voor zijn winkel in de Javastraat Mohammed Bouyeri op de hand gekust en een grote stapel geldbiljetten heeft gegeven. Ook een Irakees, een paar winkels verder van die wasserette richting de spoortunnel op de Javastraat, heeft een stapel geldbiljetten aan Mohammed Bouyeri gegeven. Mohammed Bouyeri was gekleed in een wit gewaad versierd met allerlei Arabisch gedoe. (een Arabist Prof. Dr. R. B. heeft verklaard dat deze kleding door uitgekozen moslims gedragen wordt die een moord gaan plegen). Mohammed Bouyeri was tijdens zijn bezoek aan de Javastraat  vergezeld door twee forse bodyguards van Arabische afkomst. (Beide heren hebben een aantal dagen na de liquidatie van Theo van Gogh een ontmoeting gehad met een imam in  Macdonalds op de Van Zwindenstraat - Dappermarkt.)

Hier is sprake van een liquidatie die gefinancierd werd door honderden islamieten in Amsterdam met donaties aan de gekozen moordenaar Mohammed Bouyeri.
[Publicist en vriend van Theo van Gogh] Theodorus Cornelis Holman was een van de eerste mensen in Nederland die al deze dingen wist. Ook Theo’s compagnon Gijs van de Westerlaken, die ik persoonlijk ken, wist van deze dingen. An hen beiden waren een aantal keren pamfletten gegeven, waarin stond dat de liquidatie  van Theo van Gogh gefinancierd was door de islamitische gemeenschap in Amsterdam.

Ongeveer een week na de moord op Theo van Gogh werd door een vrouw, die getrouwd is met een van de belangrijkste BVD (AIVD) ambtenaren, verklaard dat Theodorus Cornelis Holman ook lid van de BVD is. Deze informatie is 100% betrouwbaar.
Het is het daarom ook begrijpelijk dat Theodorus Cornelis Holman  de waarheid onder tafel houdt en met dingen in de openbaarheid komt om de waarheid te omzeilen.
Maar hier dienen alleen de belangrijkste feiten  bewezen te worden dat Theo van Gogh is geliquideerd in opdracht van de machtigste islamieten in Amsterdam, waar van tevoren massaal geld werd  verzameld voor de gekozen moordenaar. En wie is wie maakt hier niet uit.
Feit is dat geld om Theo van Gogh te vermoorden vooruit werd betaald door vele moslims.

Officier van justitie Frits van Staelen dient een grondig onderzoek te verrichten naar wat er zich precies heeft afgespeeld op de Javastraat 2 dagen voor de moord op Theo van Gogh. Er zijn honderden mensen die deze ceremonie gezien hebben en er is een Nederlander die ook dat zou kunnen bevestigen, indien de staat  hem veiligheid garandeert.

Wat mij betreft: ik heb geen enkel belang om deze zaak anders te doen lijken dan hoe het werkelijk gebeurd is.

Ik ben bereid om onvoorwaardelijk over deze dingen onder ede te verklaren bij een rechter. Ik hoop dat alle moordenaars van Theo van Gogh opgepakt en bij de rechtbank gebracht worden en ook diegenen die deze zaak bewust onder tafel willen houden – onder anderen ex-burgemeester Job Cohen, [voormalige] staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Fred Teeven, Theodorus Cornelis Holman en zo voort en zo voort.

Hoogachtend,
Slobodan Radojev Mitric

WORLD DIRECTOR RESERVE POLICE-INTERNATIONAL
[1] Deze tekst zal voorgelezen worden tijdens de herdenking op 2 november 2017 bij het monument De Schreeuw. Sinds de uitgave van het boek van Mitric in 2012 is er elk jaar op 2 november ruim aandacht aan besteed, zoals na te lezen is op deze blog. Op 2 november in 2016 vond bij het monument ook de presentatie plaats van een Engelse versie onder de titel Dead End Street –Why the DutchSecret Service Murdered Its Top Secret Service Agent Theo van Gogh  Beide (e)-boeken zijn verkrijgbaar van de Uitgeverij Willehalm (info@willehalm.nl). Het verzoek aan de gemeente Oost om deze plek tot Speakers Corner van Nederland om te vormen is blijkbaar nog steeds in behandeling.
[2] Zie de complete tekst van die brief in het artikel  “Obstructie van de rechtsgang –Doofpotcultuur van Justitie c.q. de AIVD verhindert een correcte rechtsgang inzake de moord op Theo van Gogh”  Deze brief werd deels voorgelezen bij de herdenking op 2 november 2015.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten