donderdag 29 oktober 2015

Persbericht en uitnodiging: Herdenking moord op Theo van Gogh / 2 november 2015 in en rond het Amsterdamse Oosterpark


Op maandag 2 november as. nodigen weer de stichtingen Beeld van Pim en Vrienden van Pim Fortuyn alsook de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.) uit tot deelname aan de herdenking, 11 jaar na dato, van de moord op Theo van Gogh. Als onderdeel van die herdenking op en rond het plaats delict zal ook weer Robert Jan Kelder, uitgever van het literaire misdaadverslag “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheim agent Theo van Gogh heeft vermoord” van de voormalige top contra-inlichtingen agent Dr. Slobodan R. Mitric (beter bekend als Karate Bob) het woord voeren, dit keer door eraan te herinneren wat er zoal in de laatste tijd boven water is gekomen dat de moord geen eenmansactie van een fanatieke Moslim kan zijn geweest. (Zie de documenten op deze blog bij de tot dusver vergeefse pogingen dit bij de overheid aan te kaarten.) Tevens zal Kelder een Engelse uitgave “Dead End Street” van het boek van Mitric aankondigen en de proloog ervan “Something Is Happening On Javastraat” ter sprake brengen. Net als bij vorige herdenkingen zal ook de dichter en zanger Jack Terrible uit Amersfoort weer het woord voeren. Moge het een waardige herdenking zijn.

Voorlopig programma herdenking maandag 2 november 2015

I. LINNAEUSSTRAAT te Amsterdam, locatie van de moord;
Omstreeks 14.00 uur: BLOEMLEGGING en 1 MINUUT STILTE
Sprekers o.a.: Robert Jan Kelder en Jack Terrible
II. OOSTERPARK BIJ HET BEELD "DE SCHREEUW" te Amsterdam
Omstreeks 14.30-16.00 uur: BLOEMLEGGING en 1 MINUUT STILTE
Voordrachten o.a. van Robert Jan Kelder en Jack Terrible

Allen die zich geroepen voelen om te spreken zijn hierbij van harte uitgenodigd. Graag een email aan de organisatoren sturen.
Stichting Beeld van Pim; www.stichtingbeeldvanpim.nl
Stichting Vrienden van Pim Fortuyn; http://www.pimfortuyn.com/pim-fortuyn
Pim Fortuyn Foundation; www.herdenktheovangogh.nlwww.herdenkpimfortuyn.nl
Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.) http://Willehalm-Ridderorde.blogspot.nl
Voor meer informatie: St. Pim Fortuyn, 06-1683 8590; St. Willehalm 06-2355 9564

Graag dit bericht doorzenden en/of op uw site plaatsen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten