donderdag 6 november 2014

Voordracht 'Waarom Theo van Gogh werkelijk werd geofferd!" van Robert Jan Kelder op 2 november 2014 voor De Schreeuw nu op YouTubeOp YouTube is het volgende bericht over deze opname door cameraman Johannes Kelder te lezen, een bericht dat hier met links en documenten en hoofdstukken is aangevuld waaruit voorgelezen werd.

Opname van de door de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.) op deze blog aangekondigde voordracht op 2 november jl. voor het monument De Schreeuw in het Amsterdamse Oosterpark "Waarom Theo van Gogh werkelijk geofferd werd!" door uitgever Robert Jan Kelder op basis van het literaire misdaadverslag "Doodlopende weg - Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheimagent Theo van Gogh heeft vermoord" van Slobodan Radojev Mitric (Karate Bob).

In dit bij de Gemeente Amsterdam aangemeld "klein evenement" werd o.m. Karate Bobs opzienbarende email "De moord op Theo van Gogh was een actie van de islamitische gemeenschap - Mohammed Bouyeri was slechts een uitvoerder" in zijn geheel voorgelezen, een email wereldwijd verspreid en ondertekend door Slobodan Mitric, Wereld Directeur van Reserve Police International. Daaruit blijkt dat de Nederlandse politie, de politiek en de vrienden van Van Gogh, Theodoor Holman en Gijs van de Westelaken, op de hoogte waren gebracht dat het om een "staatsliquidatie" ging, en dat de Nederlandse geheime dienst vanwege orders van hogerhand deze offerdood heeft laten plaatsvinden om een oude rekening te vereffen en een opstand van radicale elementen binnen de woedende islamitische gemeenschap in de kiem te smoren.

Aandacht wordt ook besteed aan de hachelijke situatie van de noodlijdende en doodzieke schrijver en voormalige  top contra-inlichtingen agent, wiens werk geen complottheorie maar complotpraktijk is.

Aan het einde van de voordracht werd door de spreker een petitie aan de Gemeente-Oost aangekondigd om ter nagedachtenis van Theo van Gogh in het kader van het Vrije Woord een sprekerspodium voor het monument De Schreeuw in te richten. De opname hiervan met een korte onderbouwing van dit initiatief zal binnenkort op YouTube verschijnen. De petitie zelf staat op internet en kan tot en met 29 november as.ondertekend worden. Daarna zal ze ingediend worden.

De documenten

1. De brief aan de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Amsterdam, 31 oktober 2014

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag

Betreft: “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheimagent Theo van Gogh heeft vermoord”

Geachte Commissieleden,

Op 23 oktober jl. heb ik u een aankondiging gemaild van mijn voordracht op 2 november as. ter herdenking van de moord op Theo van Gogh “Waarom Theo van Gogh werkelijk werd vermoord!” gebaseerd op bovengenoemd literair misdaadverslag van Dr. Slobodan Radojev Mitric, 10de Dan karate meester en bezitter van een eredoctoraat in de rechten. Daarin stond o.m. de volgende zin: “ Gezien de opstapeling van sterke vermoedens dan wel aanwijzingen dat er veel meer aan de hand was dan tot nu toe mondjesmaat door de overheid is toegegeven, kan ook de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten er niet om heen om de bevindingen van de werkelijkheidsroman “Doodlopende weg” in haar door minister Plaskerk aangekondigd heronderzoek in deze moordzaak erbij te betrekken, en bij voorkeur de noodlijdende en doodzieke, voormalige  top contra-inlichtingen agent Karate Bob nog bij leven uit te nodigen om, desnoods achter gesloten deuren, te getuigen op welke eigen frappante waarnemingen en opgenomen en gefilmde geheime voorvallen hij zijn opzienbarende onthullingen heeft gebaseerd.”

Bij deze doe ik dus een dringend beroep aan u om in uw heronderzoek naar de ware achtergrond van de moord op Theo van Gogh de bevindingen van dit boek nader te onderzoeken. Omdat ik begrepen heb dat de schrijver bereid is in deze zaak te getuigen verzoek ik u verder om hem daartoe uit te nodigen. Mocht dit gebeuren, dan ligt het het meest voor de hand daarbij om hem te bevragen over zijn eigen waarnemingen waarop hoofdstuk 13“Huldiging van de prins des Doods” op blz. 71 gebaseerd is. In dit hoofdstuk  wordt namelijk geschilderd hoe de “ uitverkorene”, een jonge Marokkaan gekleed in vorstelijke Islamitische kledij, omringd door forse lijfwachten, gehuldigd wordt  op de met bloemen bezaaide linkerstoep van de Javastraat vanaf het Javaplein tot aan de tunnel door diep buigende winkeliers die voor hem knielend rollen Europese bankbiljetten in de hand drukken, een tafereel dat nota bene in aanwezigheid van politie en zelfs bekende politici blijkbaar ook gefilmd werd. Het vaststellen van deze publieke huldiging van de Prins des Doods, wiens naam in het boek niet genoemd wordt, maar die niemand anders dan is Mohammed Bouyeri, is al voldoende om de waarheid van de uitspraak van de officier van justitie Frits van Straelen “Ik ben ervan overtuigd dat Mohammed Bouyeri niet alleen heeft gehandeld.” te bevestigen.

Maar ook de andere, op in het geheim opgenomen dan wel gefilmde voorvallen gebaseerde hoofdstukken uit “ Doodlopende weg” laten zijn dat er veel meer aan de hand was dan tot nu toe door de overheid bekend is gemaakt. Want uit deze hoofstukken blijkt dat Theo van Gogh in het landsbelang geofferd c.q. bestraft werd om enerzijds een dreigende opstand van radicale elementen binnen de Islamitische gemeenschap in de kiem te smoren en anderzijds, omdat hij pertinent geweigerd had om in te gaan op de herhaalde, dringende eis van de Geheime Dienst om het de toenmalige minister-president en koningin onwelgevallige artikel “Schaduwcommando van de Prins” van zijn website “ De Gezonde Roker”  af te halen, een artikel waarin naast prins Bernard de schrijver als Karate Bob een centrale rol speelt.

Wat betreft de veelal onterecht  in twijfel getrokken betrouwbaarheid van Dr. Mitric, verwijs ik u naar Bijlage VIII in het aanhangsel van “Doodlopende weg” onder de titel  “Getuigenis van Prof. C.F. Rueter op 15 februari 1988 in de zaak Mitric”  Voor de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam verklaart deze bekende rechtsgeleerde en voormalige president van Amnesty International o.m. het volgende (op blz. 159): “…door de jaren heen had ik de ervaring opgedaan dat de verhalen van Mitric in de kern de waarheid bevatten, hij had meermalen blijk gegeven over gouden informatie te beschikken; bovendien had hij in dit geval in juli 1987 de ontvoering [van Gerrit Jan Heijn] al aangekondigd.”   

In de hoop de waarheidsvinding in deze moordzaak van dienst te zijn, ben ik,

Hoogachtend,
 Is ondertekend:
(Robert Jan Kelder)

Dir. Stichting Uitgeverij Willehalm Instituut

P.S. Vandaag heb ik het betreffende boek “ Doodlopende weg” met een kopie van deze brief en de tekst van de aankondiging van mijn voordracht op 2 november naar uw adres in Den Haag opgestuurd.

RJK
Noot: Tot nu toe is geen ontvangstbevestiging binnengekomen. Binnenkort zal een soortgelijke brief met een exemplaar van het boek aan officier van justitie Straelen, thans werkzaam in de regio Nederland Oost, gestuurd worden met een verzoek om op basis van deze aanwijzingen het onderzoek naar de moord op Theo van Gogh te heropenen.

2. De email van Slobodan Mitric: "De moord op Theo van Goh was een actie van de islamitische gemeenschap - Mohammed Bouyeri was slechts een uitvoerder"

"De feiten:
Twee dagen voor de moord op Theo van Gogh werd er geld in Amsterdam verzameld voor de moordenaar Mohammed Bouyeri.
Er zijn bewijzen van een levende Nederlandse getuige, die zou kunnen bevestigen dat tientallen winkeliers in de Javastraat geld aan Mohammed Bouyeri hebben gegeven.
Daaronder bevond zich de baas van een wasserette, een Pakistaanse man met een zeer opvallende lange baard, die de Engelse nationaliteit bezit en die voor zijn winkel in de Javastraat Mohammed Bouyeri op de hand gekust en een grote stapel geldbiljetten heeft gegeven. Ook een Irakees een paar winkels verder van die wasserette richting de spoortunnel op de Javastraat heeft een stapel geldbiljetten aan Mohammed Bouyeri gegeven.
Mohammed Bouyeri was gekleed in een wit gewaad versierd met allerlei Arabisch gedoe. (een Arabist Prof. Dr. R. B. heeft verklaard dat deze kleding door uitgekozen moslims gedragen wordt die een moord gaan plegen).
Mohammed Bouyeri was tijdens zijn bezoek aan de Javastraat vergezeld door twee forse bodyguards van Arabische afkomst. (Beide heren hebben een aantal dagen na de liquidatie van Theo van Gogh een ontmoeting gehad met een imam in Macdonalds op de Van Zwindenstraat - Dappermarkt.)
Hier is sprake van een liquidatie, die gefinancierd werd door honderden islamieten in Amsterdam met donaties aan de gekozen moordenaar Mohammed Bouyeri.
Theodorus Cornelis Holman was een van de eerste mensen in Nederland die al deze dingen wist. Ook Theo’s compagnon Gijs van de Westerlaken, die ik persoonlijk ken, wist van deze dingen. An hen beiden waren een aantal keren pamfletten gegeven, waarin stond dat de liquidatie van Theo van Gogh gefinancierd was door de islamitische gemeenschap in Amsterdam.
Ongeveer een week na de moord op Theo van Gogh werd door een vrouw, die getrouwd is met een van de belangrijkste BVD (AIVD) ambtenaren, verklaard dat Theodorus Cornelis Holman ook lid van de BVD is. Deze informatie is 100% betrouwbaar.
Het is het daarom ook begrijpelijk dat Theodorus Cornelis Holman de waarheid onder tafel houdt en met dingen in de openbaarheid komt om de waarheid te omzeilen.
Maar hier dienen alleen de belangrijkste feiten bewezen te worden dat Theo van Gogh is geliquideerd in opdracht van de machtigste islamieten in Amsterdam, waar van tevoren massaal geld werd verzameld voor de gekozen moordenaar. En wie is wie maakt hier niet uit.
Feit is dat geld om Theo van Gogh te vermoorden vooruit werd betaald door vele moslims.
Officier van justitie Frits van Straelen dient een grondig onderzoek te verrichten naar wat er zich precies heeft afgespeeld op de Javastraat 2 dagen voor de moord op Theo van Gogh.
Er zijn honderden mensen die deze ceremonie gezien hebben en er is een Nederlander die ook dat zou kunnen bevestigen, indien de staat hem veiligheid garandeert.
Wat mij betreft: ik heb geen enkel belang om deze zaak anders te doen lijken dan hoe het werkelijk gebeurd is.
Ik ben bereid om onvoorwaardelijk over deze dingen onder ede te verklaren bij een rechter.

Ik hoop dat alle moordenaars van Theo van Gogh opgepakt en bij rechtbank gebracht worden en ook diegenen die deze zaak bewust onder tafel willen houden – onder anderen ex-burgemeester Job Cohen, -staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Fred Teeven, Theodorus Cornelis Holman en zo voort en zo voort.

Hoogachtend,
Slobodan Radojev Mitric
WORLD DIRECTOR RESERVE POLICE-INTERNATIONAL"

*
Noot:: Intussen heeft ook Karate Bob een gelegenheid gehad om de film "02//11 - The Spel van de Wolf" van de heren Holmam en Van Westelaken te bekijken. Zijn korte bespreking "Een complete misser" zal binnenkort op een Willehalm blog verschijnen (update; ondertussen hier te lezen.) STAY TUNED!

* * * 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten